Domov > 

  Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Slovenska vojska v drugih publikacijah

Slovenska vojska skrbi za nastajanje vojaške publicistike na svojem področju delovanja tako, da sama izdaja revije, vojaškostrokovne ter znanstveno-strokovne publikacije. Te so predstavljene v rubriki Publikacije SV.

Hkrati skrbi za obveščanje in promocijo svojega delovanja tudi preko vsebin, ki so objavljene v drugih publikacijah izven obrambnega sistema. Kar nekaj jih je nastalo v obdobju od začetka leta 2013.

september 2019

NATO IN SLOVENIJA 15 LET POZNEJE: KAKO USPEŠNE SO BILE NAPOVEDI IZDATKOV ZA OBRAMBO

Branimir Furlan in Zoran Barjaktarević

 

 

april 2018

»Morali boste znati pripraviti obrambni načrt, ki je financiran.«

Intervju: Dr. Thomas Durell Young

 

 

februar 2018

UČIM SE POVSOD IN OD VSAKOGAR

MAJORKA SV NINA RADUHA

april 2017

IZZIV ZA OBRAMBNE REFORME V SREDNJI OZIROMA VZHODNI EVROPI: PRIMER SLOVENIJE

Thomas-Durell Young

januar 2015

RAČUNAMO, DA BO SLOVENIJA KLJUČNI DEJAVNIK V REGIJI

Vrhovni poveljnik zavezniških sil za transformacijo general Jean-Paul Paloméros je 17. in 18. novembra letos obiskal Slovenijo. Pogovarjala sva se v poslopju prihodnjega Natovega centra odličnosti za gorsko bojevanje v Sloveniji. Spregovorila sva o vlogi centrov odličnosti, o temah na nedavnem vrhu Nata in, seveda, o najpomembnejših izzivih Natove transformacije in Zavezniškega poveljstva za transformacijo (Allied Command Transformation – ACT).

november 2014

ZAČETEK DELOVANJA NATOVEGA CENTRA ODLIČNOSTI ZA GORSKO BOJEVANJE V SLOVENIJI VSE BLIŽJE

V Centru za usposabljanje v Poljčah je od 20. do 24. oktobra potekala druga ustanovitvena konferenca Natovega centra odličnosti za gorsko bojevanje. Za pogovor smo se dogovorili z brigadirjem Mihom Škerbincem, poveljnikom 1. brigade.

november 2014

OD POVELJSTVA DO ZAVODA ALI KAJ JE NOVEGA V »STARI VOJAŠKI ŠOLI«

Intervju: polkovnik mag. Valter Vrečar, načelnik Centra vojaških šol

september 2014

ORGANIZIRANOST GENERALŠTABOV IN VOJAŠKE VAJE KOT VRHUNEC PREIZKUSA USPOSOBLJENOSTI OBOROŽENIH SIL

Osrednji temi pogovora z brigadirjem Davidom Humarjem, ki se je v svoji karieri kalil na različnih dolžnostih in funkcijah, sta bili organiziranost generalštabov in pomen vojaških vaj.

julij 2014

EU KOT AKTER, KI POKRIVA CELOTEN SVET

Intervju s predsedujočim Vojaškemu odboru EU (v angleščini)

maj 2014

USTREZNOST UKREPOV ZA GRADITEV ZAUPANJA IN VARNOSTI V UKRAJINI

Ukrajinska kriza je pred mednarodno skupnost v ospredje postavila nekaj zahtevnih vprašanj tako na mednarodnem pravnem področju kot tudi na področju preprečevanja oboroženih spopadov.

maj 2014

NAJVEČJI MED NAJMANJŠIMI

Februarja je minilo dve leti od zamenjave načelnika Generalštaba SV. Od takrat se je v vojski in zunaj nje veliko spremenilo. V lanski aprilski številki smo v pogovoru s takrat še brigadirjem Dobranom
Božičem veliko pozornosti namenili zmanjšanim virom za vojsko in njenemu prilagajanju na nove okoliščine.

april 2014

TEMATSKA PRILOGA - 15. POLK VOJAŠKEGA LETALSTVA

februar 2014

72. BRIGADA SV V TESNEM STIKU S PREBIVALCI V LOKALNEM OKOLJU

Polkovnik Franc Koračin od sredine leta 2012 poveljuje eni od treh slovenskih brigad. Tisti brigadi, ki ima z geografskega vidika svoje enote v vzhodni Sloveniji. Poznavanje geografije domačega okolja je za poveljnika in njegove podrejene pomembno. Čudovite ravnice in reke z mnogimi zavoji z estetskega vidika ponujajo veliko lepega, a samo kadar niso struge prepolne.

december 2013

15 LET IZHAJANJA SODOBNIH VOJAŠKIH IZZIVOV

Slovenija ima samo eno znanstveno strokovno publikacijo, ki je namenjena obrambno-vojaškim vsebinam in izdaja jo Generalštab Slovenske vojske. Petnajsto leto njenega izhajanja priča o tem, da je aktualnih vsebin veliko. Na ta način pa strumno beležimo vsebine, povezane z vojaštvom, tudi za prihodnje generacije.

oktober 2013

VSE FANTE V VOJSKO

Baza Villaggio Iatlia na zahodu Kosova blizu vasi Peć, zvečer ko prispemo, ponudi pogled na temen in mrzel kraj, kjer ni ne prihoda ne odhoda brez reda in pregleda. Civilisti v vojaški bazi smo videti kot izgubljenci. Tista prva noč na kovinskih posteljah v korimekih oziroma prenosnih spalnih kontejnerjih v bazi Kforja (mednarodne organizacije Nata, ki skrbi za vzpostavljanje miru na Kosovu) je še ena preizkušnja.

oktober 2013

PREOBLIKOVANJE NI TRENUTNO DEJANJE

S transformacijo je polk postal vitkejši, enote so se iz bataljonov preoblikovale v eskadrilje, ki predstavljajo osnovno letalsko enoto ravni bataljona. Eskadrilje nimajo klasičnega bataljonskega poveljstva, vse naloge so centralizirane v poveljstvu polka v katerem se načrtuje, organizira in vodi izvajanje nalog posameznih enot.

september 2013

TEMATSKA PRILOGA - LOGISTIČNA BRIGADA

avgust 2013

TUDI SLOVENSKA VOJSKA AKTIVNA NA DRUŽBENIH OMREŽJIH

Komuniciranje z javnostmi je pomembno za vsako organizacijo. A danes le s tradicionalnim komuniciranjem preko sporočil za medije ne moremo uspeti. Če želimo uspešno komunicirati v času »novih medijev« se moramo lotiti proaktivnega načrtovanja z dobro komunikacijsko strategijo ...

julij 2013

ZAUPANJE JE NEKAJ, KAR TI NI PODARJENO

Ste načelnik sektorja za odnose z javnostmi, tiskovni predstavnik Slovenske vojske in uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja za Generalštab Slovenske vojske. Z vstopom Slovenije v zavezništvo in Evropsko unijo se je marsikaj spremenilo. V Slovenski vojski predstavlja pomemben mejnik prehod iz naborniškega sistema v poklicno vojsko.

junij 2013

VOJAŠKO IZOBRAŽEVAN JE IN USPOSABLJANJE KLJUČNI ZA RAZVOJ VOJSKE

Doktrina vojaškega izobraževanja in usposabljanja je dokument, ki SV obvezuje, da organizira in izvaja kakovostno izobraževanje in usposabljanje svojih pripadnikov na vseh ravneh. Je rezultat spoznanja, da je treba v mirnem času vse moči in vire usmeriti v kakovostno vojaško izobraževanje in usposabljanje.

februar 2013

TRANSFORMACIJA OBOROŽENIH SIL

Transformacijo vojaških zmogljivosti kot nov pojem v zavezništvu uradno poznamo od vrha Nata v Pragi leta 2002, ko je bilo obdobje začetka transformacije vojaških zmogljivosti tudi uradno verificirano (Nato Handbook, 2006, str. 20), zatem pa je bilo oblikovano tudi Zavezniško poveljstvo za transformacijo (angl. Allied Command Transformation – ACT).

november 2014

VARNOST IMA SVOJO CENO, VENDAR JE CENA POMANJKANJA VARNOSTI VELIKO VIŠJA

Intervju: General Knud Bartels, predsedujoči Vojaškemu odboru Nata

oktober 2014

POMORSKI KRUH IMA SEDEM SKORIJ

Renato Petrič, rojen Ljubljančan, se je v najstniških letih odločil, da bo večino svojega poklicnega časa preživel na morju. Končal je Mornariško vojaško akademijo in od takrat služi domovini v
vojaški mornariški uniformi. Ima veliko izkušenj. Sodeloval je pri razvoju pomorske komponente Slovenske vojske in Slovensko vojsko predstavljal v delovnih odborih zavezništva in Evropske unije.

september 2014

MEDNARODNA VOJAŠKA VAJA TAKOJŠNI ODGOVOR 2014

V objektiv smo ujeli kronološko zaporedje dogajanja na vaji »Takojšni odgovor 2014 - Immediate Response 2014« z željo, da vam vajo čim bolj približamo.

september 2014

DELOVANJE ELEMENTA ENOTE ZA SPECIALNO DELOVANJE

Konec leta 2012 je bila v vrhu Slovenske vojske sprejeta odločitev, da se v mednarodno operacijo ISAF napoti tudi element Enote za specialno delovanje SV (ESD), in sicer kot del dvajsetega kontingenta Slovenske vojske (SVNKON 20 ISAF).

avgust 2014

EU KOT DEJAVNIK,KI VPLIVA NA VES SVET

Intervju s predsedujočim Vojaškemu odboru EU

avgust 2014

ZASTOPANJE INTERESOV SLOVENIJE NA VOJAŠKIH ODBORIH NATA IN EU

Generalmajor Alan Geder v mednarodnem okolju opravlja dve dolžnosti, v Natu in Evropski uniji. Za vojaško organizacijo znotraj EU pravi, da je zaživela šele leta 2001 z ustanovitvijo Politično-varnostnega sveta in Evropskega vojaškega odbora. Torej je manjša in mlajša od Nata, zato so procesi manj razviti in manj dorečeni kot v Natu.

maj 2014

SV: ČIM KRAJŠE ZAPORE V ČIM MANJŠEM OBSEGU

Obrambno ministrstvo je v aprilu na tiskovni konferenci predstavilo letošnje osrednje vaje Slovenske vojske in s tem povezane zapore zračnega prostora. Skupaj bo za potrebe Slovenske vojske zračni promet na območju Postojne letos zaprt predvidoma do 250 ur.

marec 2014

SLOVENSKA VOJSKA DESET LET V ZAVEZNIŠTVU

Leto 2004 je bilo za Slovenijo pomembno in prelomno. Po odločitvi o spremenjenem načinu popolnjevanja Slovenske vojske je Republika Slovenija postala polnopravna članica dveh elitnih mednarodnih organizacij, Evropske unije in Nata. Nato je mednarodna politična in vojaška organizacija držav.

december 2013

TEMATSKA PRILOGA - PRVI

december 2013

RAZVOJ V SVETU IN DOMA

Letos se je začelo še eno preoblikovanje Slovenske vojske. Prva zelo vidna sprememba je bila izvedena 2. 1. 2013, ko sta se z Generalštabom združila Poveljstvo sil in Center za doktrino in razvoj, temu pa je sledilo preoblikovanje celotne Slovenske vojske.

november 2013

ZOC IMA REŠITEV ZA VSE IN VSAKOGAR

SV ima na Vrhniki organizacijsko enoto, kjer se stekajo vse informacije in najde rešitev za vse in vsakogar. Če kje gori ali je treba na pomoč v gorah, so tam zaposleni med prvimi, ki to vedo in prvi tudi odidejo na pomoč. Poskrbijo za vse potrebno na mednarodnih operacijah in misijah. O novostih in priložnostih centra nam je več predstavil njegov poveljnik brigadir Milan Obreza.

september 2013

KONEC PROTIUPORNIŠKE STRATEGIJE (COIN)

Pred meseci je časopis New York Times objavil intervju z aktualnim poveljnikom sil ISAF ter istočasno s poveljnikom vseh ameriških sil v Afganistanu (USFOR-A), z generalom Joseph Dunfordom. Intervju sam po sebi ne bi bil nič posebnega, če ne bi vseboval pomembnega sporočila, ki ga je general skušal povedati javnosti.

september 2013

PROCESI TRANSFORMACIJE LOGISTIČNE PODPORE SV

Po ukinitvi Poveljstva za podporo in formiranju Logistične brigade Slovenske vojske smo o načrtih in ciljih novonastale enote govorili z njenim poveljnikom, polkovnikom Milanom Žurmanom. Predstavil nam je cilje, ki so si jih zadali v Slovenski vojski glede zagotavljanja logistične podpore ter sprememb v delovanju.

avgust 2013

19. KONTINGENT SV V SILAH ISAF SE NA OGLED POSTAVI

Devetnajsti slovenski kontingent v ISAF sestavlja 54 pripadnikov Slovenske vojske in dva uslužbenca Ministrstva za obrambo, ki v več delih Afganistana v skladu z resolucijo Varnostnega sveta OZN št. 1943 od aprila do oktobra 2013 opravljajo naloge in s tem  dajejo slovenski prispevek k mednarodnemu prizadevanju po varnem in stabilnem Afganistanu.

julij 2013

ZAUPANJE JAVNOSTI V SLOVENSKO VOJSKO

Slovenska javnost zaupa Slovenski vojski. Politbarometer, raziskava, ki jo redno izvaja center za raziskovanje javnega mnenja pod vodstvom dr. Nika Toša na Fakulteti za družbene vede, je metodološko orodje, ki meri javno mnenje.

maj 2013

POŠTENOST, PRAVIČNOST, POGUM …

Polkovnik Miha Škerbinc je prevzel poveljevanje 1. brigade Slovenske vojske 17. decembra lani ob Dnevu brigade, ko enota slavi svoj praznik. Takratni poveljnik Poveljstva sil SV, brigadir Branimir Furlan, ga je v nagovoru ob slovesnem prevzemu dolžnosti označil »kot otroka Prve brigade« in hkrati profesionalne sestave SV.

april 2013

STABILIZACIJA, KONSOLIDACIJA, TRANSFORMACIJA …

Njegovo načelo je, da mora biti Slovenska vojska kot institucija poštena, moralna, odgovorna in etična. Denar, ki ji ga družba namenja, mora biti racionalno in pametno uporabljen. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske so po njegovi oceni zelo dobri.