Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Vabilo k sodelovanju in postopku recenzije


Uredniški odbor Sodobnih vojaških izzivov vabi zaposlene v Slovenski vojski in Ministrstvu za obrambo ter druge zainteresirane k pisanju prispevkov za objavo v publikaciji skozi celo leto.


Bodoči avtorji prispevkov naj upoštevajo prilogo B Programa dela uredniškega odbora Sodobnih vojaških izzivov (http://www.slovenskavojska.si/publikacije/sodobni-vojaski-izzivi/uredniski-odbor-in-organizacijski-dokumenti), kjer so opredeljene okvirne vsebine in roki za izdajo posamezne številke, da bi se lažje organizirali in pravočasno pričeli s pisanjem prispevka.


Da bi bil prispevek objavljen v določeni številki publikacije ga je potrebno oddati približno štiri mesece pred izidom.
Zelo pomembno je, da bodoči avtorji dosledno upoštevajo Navodila avtorjem za pisanje prispevkov (http://www.slovenskavojska.si/publikacije/sodobni-vojaski-izzivi/navodilo-za-pisanje-prispevkov), kar zelo poenostavi koordinacijo dela med avtorjem in uredniškim odborom ter recenzenti prispevkov.

Kontaktna oseba za sodelovanje z uredniškimi odbori in avtorji člankov je odgovorna urednica Liliana Brožič, telefon: 01 471-2880, e-mail: liliana.brozic(at)mors.si.


Postopek recenzije


Recenzija je postopek s katerim se zagotavlja, da bodo prispevki objavljeni v publikaciji Sodobni vojaški izzivi skladni s slovenskimi standardi in pravili dobrega pisanja. Opravi se na predpisanem obrazcu in je anonimen. Recenzent prejme prispevek brez navedbe avtorja, avtor prispevka pa recenzijo brez navedbe recenzenta. Recenzijo prispevka izdelata dva recenzenta. V kolikor sta njuni mnenji različni, se prispevek posreduje v mnenje tretjemu.