Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Polemike, odgovori in komentarji

Tematska številka Sodobnih vojaških izzivov, junij 2011 – 13/št.2, posvečena hibridnim grožnjam, ki je izšla v celoti v angleškem jeziku, je zaradi angleškega jezika pri bralcih vzbudila različne odzive, čeprav smo nekatere članke objavili v elektronski različici na naših spletnih straneh tudi v slovenskem jeziku.
Prejeli smo pismo gospoda Iva Herberta Kukca. V njem izpostavlja problematiko izhajanja slovenske publikacije v angleškem jeziku.
Glede na aktualnost teme v celoti objavljamo pismo gospoda Kukca in odgovor odgovorne urednice.

> Pismo gospoda Ivana Herberta Kukca - PDF

> Odgovor odgovorne urednice gospodu Ivanu Herbertu Kukcu - PDF

> Odgovor Šole za tuje jezike gospodu Ivanu Herbertu Kukcu - PDF