Sodobni vojaški izzivi

ISSN 2463-9575


VSEBINA SODOBNIH VOJAŠKIH IZZIVOV V LETU 2017

SVI je interdisciplinarna znanstveno-strokovna revija, ki objavlja prispevke o aktualnih temah, raziskavah, strokovnih razpravah, tehničnih ali družboslovnih analizah s področij:

  • mednarodne in nacionalne varnosti ter obrambe,
  • globalnih varnostnih izzivov,
  • kriznega upravljanja,
  • civilno-vojaških odnosov,
  • delovanja, razvoja in transformacije oboroženih sil.

• Varnost kot imperativ
(razvoj in transformacija oboroženih sil,  kibernetska varnost, nove vojaške in varnostne povezave,…)

  • rok za oddajo prispevkov 28. februar 2017

 

• Veteranske organizacije – ali jih sploh potrebujemo?

  • rok za oddajo prispevkov 17. marec 2017

• Migracije in varnost na stari celini
(turbulentni Bližnji vzhod, terorizem v Evropi,
nacionalne izkušnje na področju migracij, evropski odziv nanje,…)

  • rok za oddajo prispevkov 15. september 2017

• Varnostne sile prihodnosti
(novi stari načini popolnjevanja oboroženih sil, doseganje ciljev zmogljivosti sil, Mednarodne operacije in misije,.. )

  • rok za oddajo prispevkov 13. oktober 2017


Uredniški odbor bo prispevke sprejemal celo leto. V kolikor želite pisati prispevek za katero od posebej navedenih tem pa ga pošljite do roka, ki je za posamezno številko predviden.

 

Prispevki morajo biti napisani skladno z Navodili za pisanje.
Uredniško odbor prispevkov z žaljivo vsebino ne sprejema.

 

Prispevki, objavljeni v Sodobnih vojaških izzivih, niso uradno stališče
Slovenske vojske niti organov, iz katerih so avtorji prispevkov.

 

Publikacija je uvrščena v bibliografsko zbirko podatkov COBISS.SI in PAIS International.

 

Glavni urednik: generalmajor Alan Geder

Arhiv

Leto 2016 Leto 2017
   
Leto 2014 Leto 2015
   
Leto 2013 Leto 2012
   
Leto 2011 Leto 2010
   
Leto 2009 Leto 2008

Starejše številke so dostopne v arhivu.