Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sodobni vojaški izzivi

Publikacija je uvrščena v bibliografski zbirki podatkov PAIS International in COBISS.SI.

Tiskana različica ISSN 2232 – 2825
elektronska različica ISSN 2463-9575


VSEBINE SODOBNIH VOJAŠKIH IZZIVOV V LETU 2020

SVI je interdisciplinarna znanstveno-strokovna revija, ki objavlja prispevke o aktualnih temah, raziskavah, strokovnih razpravah, tehničnih ali družboslovnih analizah s področij:

  • mednarodne in nacionalne varnosti ter obrambe,
  • globalnih varnostnih izzivov,
  • kriznega upravljanja,
  • civilno-vojaških odnosov,
  • delovanja, razvoja in transformacije oboroženih sil

SVI
2020,
letnik 22

Jezik v katerem bo številka izšla

Vsebine

Predviden izid

22/št. 1

 

slovenski

VLOGA TERMINOLOGIJE V SODOBNEM VARNOSTNEM OKOLJU

THE ROLE OF TERMINOLOGY IN THE CONTEMPORARY SECURITY ENVIRONMENT

 rok za oddajo prispevkov 4. februar 2020

Maj 2020

22/št. 2

 

angleški

 

 

DRUŽINA KOT NEVIDNI STEBER VOJAŠKEGA POKLICA

MILITARY FAMILIES: THE PROFESSION'S INVISIBLE BACKBONE

rok za oddajo prispevkov 2. marec 2020

 

Junij 2020

22/št. 3

 

angleški

 

NOVA VLOGA OBOROŽENIH SIL KOT ODZIV NA ASIMETRIČNE GROŽNJE

THE NEW ROLE OF ARMED FORCES AS A RESPONSE TO ASYMMETRIC THREATS

rok za oddajo prispevkov 18. maj 2020

 

September 2020

22/št. 4

slovenski

 

KONCEPT KREPITVE ODPORNOSTI DRUŽBE

THE CONCEPT OF STRENGTENING THE RESILIENCE OF SOCIETY

rok za oddajo prispevkov 7. avgust 2020

 

November 2020

 


Uredniški odbor bo prispevke sprejemal celo leto. V kolikor želite pisati prispevek za katero od posebej navedenih tem pa ga pošljite do roka, ki je za posamezno številko predviden.


 
Prispevki morajo biti napisani skladno z Navodili za pisanje.
Uredniško odbor prispevkov z žaljivo vsebino ne sprejema.


 
Prispevki, objavljeni v Sodobnih vojaških izzivih, niso uradno stališče
Slovenske vojske niti organov, iz katerih so avtorji prispevkov.

 

 

Glavni urednik: brigadir Robert Glavaš

Twitter: Liliana Brožič/Sodobni vojaški izzivi

Linkedin: Liliana BrožičArhiv

Leto 2018 Leto 2019
   
Leto 2016 Leto 2017
   
Leto 2014 Leto 2015
   
Leto 2013 Leto 2012
   
Leto 2011 Leto 2010
   
Leto 2009 Leto 2008

Starejše številke so dostopne v arhivu.