Domov > 

  Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Publikacije


Slovenska vojska obvešča javnost o svojem poslanstvu, ciljih in opravljenih nalogah. V ta namen izhajajo naslednje publikacije:

REVIJE,
ki so namenjene zaposlenim v Slovenski vojski in njihovim družinam, bivšim ali bodočim zaposlenim ter ostalim ljubiteljem vojaških vsebin. Njihov cilj je na kratko in aktualno seznanjati bralce z dogodki povezanimi z vojaškim vsakdanom doma,  seznanjati  in izmenjati izkušnje pridobljene  na mirovnih operacijah in misijah in prispevati h kakovostnejšim civilno vojaškim odnosom.

VOJAŠKO STROKOVNE PUBLIKACIJE,
ki so namenjene  zaposlenim v Slovenski vojski in slovenski strokovni javnosti. Njihov cilj je strokovna izmenjava znanj, izkušenj in različnih teoretičnih pogledov na novo nastale situacije in iskanju najboljših rešitev za soočanje z njimi.

ZNANSTVENO-STROKOVNO PUBLIKACIJO,
ki je namenjena slovenskim in tujim znanstvenikom in strokovnjakom na obrambno vojaškem področju. Njen cilj je razvijanje kritične znanstvene in strokovne misli na področju nacionalne in mednarodne varnosti ter obrambe, širjenje vojaškega znanja ter prispevanje k razvoju vojaške stroke in znanosti.

Medicina na misiji, tematska številka zdravstvene revije Vita izšla ob 15. obletnici Slovenske vojske na MOM

Predstavniki za odnose z javnostmi v Slovenski vojski so v sodelovanju s Tiskovno agencijo Morel pripravili tematsko številko strokovne zdravstvenovzgojne revije Vita z naslovom Medicina na misiji.

Nova številka revije, ki izhaja v nakladi 15.000 izvodov, je v celoti posvečena 15. obletnici delovanja Slovenske vojske v mednarodnem okolju.

Specialist - Logistična brigada

  

20 let desetega - priloga revije SV