Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

02.12.2019

Združeni v kibernetski obrambi

Od ponedeljka, 2., do petka, 6. decembra, bodo pripadniki Slovenske vojske sodelovali na mednarodni Natovi vaji Kibernetska koalicija (Cyber Coalition). Med vajo, ki poteka od leta 2007, udeleženci preverjajo zmožnosti zaveznic pri obrambi kibernetskega prostora pred kibernetskim napadom. Udeleženci bodo preigravali scenarij, postavljen v namišljeno krizno območje na mednarodni misiji. Odzivali se bodo na hibridne dogodke, ki ovirajo uspešno delovanje na mirovni operaciji, logistično podporo ter krepitev sil. Ne glede na namišljeno krizno območje je scenarij realističen in odraža resnične izzive na področju kibernetske varnosti, ki zahteva celovit pristop. Udeleženci bodo preverjali tehnične izzive reševanja kibernetskih incidentov, ki bodo zahtevali nacionalno medinstitucionalno sodelovanje in sodelovanje z Natovimi ustanovami.

Do leta 2012 je imela Slovenija status opazovalke, od leta 2013 pa sodeluje kot udeleženka in izkušnje uporablja pri oblikovanju zmogljivosti kibernetske obrambe. Znotraj Slovenske vojske se na računalniške in omrežne incidente odziva namenska vojaška delovna skupina za odzivanje na računalniške incidente. Glavna naloga skupine je urjenje postopkov zaščite lastnih sil in zaščite stacionarnih ter premičnih omrežij v upravljanju in uporabi SV med povečanimi dejavnostmi v kibernetskem prostoru.

Od leta 2018 vaja poteka po scenariju, ki vključuje celoten spekter vojaškega delovanja, vključno s štabnim procesom dela. Znotraj držav članic namreč velja soglasje, da je kibernetski prostor primerljiv z drugimi dimenzijami prostora. Vodstvo vaje Nata in predstavniki držav udeleženk bodo v simulacijskem centru v estonskem Tartuju. V Republiki Sloveniji bodo delovne skupine delovale v prostorih Ministrstva za obrambo. V vajo so vključeni Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov, Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za pravosodje in nacionalni odzivni center za omrežne incidente oziroma odzivanje na računalniške incidente pri javnem zavodu Arnes. Slovenska vojska sodeluje v vodstvu vaje, operativnem in storitvenem centru ter tvori poveljstvo mirovne operacije.