Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

13.03.2012

Zaradi varnosti začasna prepoved letenja s cougarji

Po poročilu vodje posadke se je med letom helikopterja cougar AS 532 AL na misiji KFOR na Kosovu 26. februarja 2012 v pilotski kabini prižgala signalizacija, ki je opozarjala na prisotnost tujkov kovinskega izvora v glavnem reduktorju helikopterja. Posadka je postopala skladno s predpisi in varno pristala v območju delovanja KFOR. Ker napake niso mogli odpraviti, v detektorju kovinskih delcev pa so odkrili kovinsko podložko in matico, so skladno s predpisi obvestili nadrejene in stalno komisijo Ministrstva za obrambo za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov. Pri dogodku ni bilo poškodovanih vojaških ali civilnih oseb. Tovrstni izredni dogodek se obravnava kot resni incident. Resni incident je dogodek, kjer bi se nesreča skoraj zgodila in se zato strokovno obravnava po enakih merilih, kot bi šlo za letalsko nesrečo. Zaradi navedenega se je glavni preiskovalec letalskega preiskovalnega organa Ministrstva za obrambo  odločil in s posebnim aktom skladno s svojimi pristojnostmi do odkritja vzroka za napako na vitalni komponenti helikopterja prepovedal nadaljnje letenje še ostalim helikopterjem tega tipa, ki so v uporabi v Slovenski vojski. Obveščen je bil tudi proizvajalec helikopterjev Eurocopter. Na Kosovo so bili napoteni preiskovalci in tehnična ekipa letalskih strokovnjakov, ki so odkrili, da je najverjetnejši vzrok okvara glavne oljne črpalke v reduktorju. Natančni pregled je pokazal, da je tudi matica na pomožni oljni črpalki popustila in se bo na osnovi posebne plovnostno- tehnične zahteve izvršil izredni pregled oljnih črpalk na vseh helikopterjih Slovenske vojske tega tipa. Zaradi zagotavljanja optimalne varnosti letenja helikopterji cougar AS 532 AL do konca pregleda in dokončnega poročila o brezhibnosti ne bodo leteli. Preiskava še ni končana, skladno z zakonodajo bo v roku 30 dni izdano uvodno poročilo z ugotovitvami.
Kot primer, zaradi katerega obravnavamo takšne dogodke z najvišjo stopnjo resnosti, navajam primer iz leta 2009, ko se je na Škotskem zgodila huda nesreča civilne različice helikopterja cougar, t. i. super puma AS 332, v kateri je umrlo vseh 16 oseb. V zraku se je razletel glavni reduktor, natančnejši vzrok še do danes ni pojasnjen. Obstaja pisno poročilo, da so bili nekaj dni pred katastrofalno nesrečo zaznani tujki v olju glavnega reduktorja.