Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

15.06.2015

Zaključena Integracija 2015

Med ponedeljkom, 8., in petkom, 12. junija, so se skupaj usposabljali četi za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo (JRKBO) 1. in 72. brigade, logistični element in analitični laboratorij Logistične brigade, vod za zveze in informatiko iz Enote za komunikacijske in formacijske sisteme ter Oddelek za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev iz 430. mornariškega diviziona.

S ciljem izpolnitve zaveze Slovenske vojske (SV), da bo zmogljivost oziroma enoto JRKBO na ravni bataljona ohranjala tudi po njenem preoblikovanju, so skupaj izvedli vajo Integracija 2015 – poveljniško-štabno, tokrat računalniško podprto vajo v ta namen oblikovanih poveljstva, enot in modulov SV za JRKBO.

Udeleženci so na vaji preigravali različne scenarije oz. dogodke, eden izmed njih je bila zastrupitev vodnega vira. Po prejemu podatkov o slabem počutju več pripadnikov se je pojavil sum diverzije oziroma namerne zastrupitve vode na vodnem zajetju, zato je bila angažirana četa JRKB-laboratorijev ter aktivirana skupina za biološko vzorčenje in mobilni biološki laboratorij.
Vodja izgradnje skupne zmogljivosti oziroma enote za JRKBO je poveljnik 1. brigade brigadir Roman Urbanč, pri sami izgradnji pa ga podpira podpolkovnik Drago Desnica s svojo delovno skupino.