Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

08.04.2013

Zadnja ocena pripravljenosti Slovenske vojske še stabilna

Minister za obrambo Roman Jakič in načelnik Generalštaba Slovenske vojske brigadir Dobran Božič sta skladno s Pravilnikom o izvrševanju obveznosti do Predsednika Republike Slovenije danes, 8. aprila, seznanila vrhovnega poveljnika obrambnih sil Boruta Pahorja s poročilom o stanju pripravljenosti Slovenske vojske za leto 2012. Poročilo je rezultat ugotovljene in ocenjene pripravljenosti poveljstev in enot.

Pripravljenost Slovenske vojske je stanje in sposobnost za uresničevanje vojaških nalog ter obsega pet strokovnih področij, in sicer zmogljivost, sposobnost, premestljivost in premičnost, vzdržljivost in poveljevanje ter kontrolo. Ti pokazatelji odražajo zmogljivost za vojaško obrambo države, zmogljivost za izvajanje nalog v podporo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zmogljivost za delovanje v mednarodnih operacijah in misijah.

V  Slovenski vojski so v preteklih letih, še posebej pa lani, strategijo preživetja zamenjali s strategijo prilagajanja. Lani so se, glede na dane okoliščine, najprej stabilizirali in začeli preoblikovati enote in poveljstva ter s tem ustvarili pogoje za transformacijo Slovenske vojske.

Triletno zmanjševanje vojaškega proračuna se že pozna na nekaterih segmentih pripravljenosti, kot sta opremljanje in razvoj. Kljub zaostrenim finančnim razmeram so lani ohranili in celo še povečali obseg civilno-vojaškega sodelovanja in tako še več pozornosti namenili sodelovanju pri podpori Slovenske vojske ob naravnih nesrečah (poplave, požari, reševanje v gorah), kar krepi osnovno poslanstvo Slovenske vojske pri zagotavljanju vojaške varnosti in sodelovanju pri podpori državljanom in državljankam Republike Slovenije.

Povprečna ocena pripravljenosti mirnodobne strukture Slovenske vojske je v letu 2012 ostala primerljiva z letom 2011, trend nekaterih področij ocenjevanja pa kaže na prihodnje zmanjšanje.

Foto: Bruno Toič, MORS

Video posnetki (youtubeMORS): Borut Podgoršek, MORS

Flash is required!

- predsednik Republike Slovenije Borut Pahor


Flash is required!

- minister za obrambo Roman Jakič


Flash is required!

- načelnik Generalštaba Slovenske vojske brigadir Dobran Božič