Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

23.04.2012

Zadnja ocena pripravljenosti mirnodobne strukture Slovenske vojske še optimistična

Minister za obrambo Aleš Hojs in načelnik Generalštaba Slovenske vojske brigadir Dobran Božič sta skladno s Pravilnikom o izvrševanju obveznosti do Predsednika Republike danes, 23. aprila, seznanila vrhovnega poveljnika obrambnih sil dr. Danila Turka s poročilom o stanju pripravljenosti Slovenske vojske za leto 2011. Poročilo je rezultat ugotovljene in ocenjene pripravljenosti poveljstev in enot. Pripravljenost Slovenske vojske je stanje in sposobnost za uresničevanje vojaških nalog ter obsega pet strokovnih področij, in sicer zmogljivost, sposobnost, premestljivost in premičnost, vzdržljivost in poveljevanje ter kontrolo. Ti pokazatelji odražajo zmogljivost za vojaško obrambo države, zmogljivost za izvajanje nalog v podporo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zmogljivost za delovanje v mednarodnih operacijah in misijah.

Slovenska vojska se je v preteklih treh letih, posebej pa še v lanskem letu, znašla v stanju bistvenih odstopanj finančnih virov od prvotno načrtovanih v Splošnem dolgoročnem programu opremljanja. Zaradi tega je med letom prihajalo do večkratnih sprememb poslovnega načrta in ciljev sil ter s tem v povezavi tudi do sprememb pri opremljanju in razvoju ter usposabljanju in urjenju. Povprečna ocena pripravljenosti mirnodobne strukture Slovenske vojske je v letu 2011 ostala na enaki ravni kot leta 2010.

Flash is required!

Predsednik Republike dr. Danilo Turk