Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

20.03.2015

Začenja se spomladanski del pirotehničnega čiščenja Počka

V ponedeljek, 23. marca, začenjajo pripadniki Slovenske vojske redno letno pirotehnično čiščenje Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna. Sistematično čiščenje neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS) se na Počku izvaja dvakrat letno – v spomladanskem in jesenskem terminu. Pripadniki Voda za uničevanje NUS bodo pregledali in očistili rajone ciljev in tako poskrbeli, da bo vadišče tudi s tega vidika čim varnejše tako za uporabnike kot tudi za okoliške prebivalce, ki se gibljejo po območju vadišča.

Okrog 30 pripadnikov Slovenske vojske iz Voda za uničevanje NUS 430. mornariškega diviziona, oddelka za protibombno zaščito, specializirane enote vojaške policije ter odreda za podvodno delovanje bodo fizično pregledovali območje. Morebitna najdena sredstva bodo ustrezno označili in zavarovali ter jih uničili na kraju najdbe ob koncu delovnih dni. Podporo jim nudijo pripadniki Vojaške zdravstvene enote in gasilci PGD Postojna.