Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

06.11.2009

Začenja se osrednja vaja Slovenske vojske

Jutri, v soboto, 7. novembra, se bo v Vojašnici Cerklje ob Krki z obiskom predsednika Republike Slovenije in vrhovnega poveljnika obrambnih sil dr. Danila Türka začela osrednja vaja Slovenske vojske Svizec 09. Glavni cilj vaje je preveriti, ali 18. bataljon za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo (BJRKBO) in mobilna bolnišnica ROLE 2 LM dosegata relevantne vojaške standarde, pa tudi, ali sta posledično sposobni izvajati svoje naloge v mednarodnem okolju.
 
Z uspešno izvedeno vajo bo SV dosegla še dva cilja sil in povečala nacionalne zmogljivosti. Obenem se s tem končuje Natov voden proces integracije SV v Zavezništvo, kar pomeni, da v prihodnje deklariranih enot SV ne bo treba več afirmirati s strani ocenjevalcev Nata. Na vaji bo sodelovalo okrog 1.000 pripadnikov iz večine enot sil SV. Glavna aktivnost vaje bo potekala 9. in 10. novembra, ko bo mešana skupina pripadnikov Poveljstva sil in pripadnikov Poveljstva kopenske komponente Nata iz Madrida ocenjevala ustreznost taktičnih postopkov ter stopnjo povezljivosti in upoštevanja predpisanih standardov Nata v obeh enotah, ki sta deklarirani v Natov nabor sil. V ta namen bodo preverjali reakcijo pripadnikov 18. BJRKBO in ROLE 2 LM v različnih scenarijih: ob elektronskem delovanju nasprotnika, napadu z orožjem JRKB, minometnem in zračnem napadu, masovnem številu poškodovancev v železniški nesreči, sumu na zastrupitev pripadnikov SV ter podobno. Na vaji bo 10. novembra potekala tudi nacionalna verifikacija mobilne bolnišnice ROLE 2 LM, ki jo bo izvedlo Ministrstvo za zdravje, s čimer bo enota lahko pridobila tudi dovoljenje za izvajanje izvenbolnišnične dejavnosti v Republiki Sloveniji. Vaja se bo končala v sredo, 11. novembra, ko si jo bo ogledal admiral Giampaolo di Paola, predsednik Vojaškega odbora zveze Nato.

V prvem delu ugotavljanja pripravljenosti obeh enot, ki je potekal konec oktobra, sta bili obe enoti na matičnih lokacijah preverjani, ali izpolnjujeta kadrovske in materialne zahteve, ali imata izdelane vse potrebne dokumente in vzpostavljen primeren komunikacijsko-informacijski sistem. Komisija je ocenila, da obe enoti izpolnjujeta pogoje za pristop k drugi fazi preverjanja.