Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

11.07.2013

Začelo se je usposabljanje in izobraževanje zdravstvenih delavcev Slovenske vojske v zavodih javnega zdravstva

V ponedeljek, 8. julija, je usposabljanje v zavodih javnega zdravstva začel prvi pripadnik Vojaške zdravstvene enote (VZE), ki se v Splošni bolnišnici Jesenice usposablja skladno z Dogovorom o načinu zagotavljanja zdravstvenega varstva pripadnikov Slovenske vojske in modelu organiziranja Vojaške zdravstvene enote, sklenjenim med Ministrstvom za obrambo in Ministrstvom za zdravje. V tedenskih rotacijah mu bo sledilo še pet pripadnikov Vojaške zdravstvene enote, od jeseni naprej pa se načrtujejo še usposabljanja v UKC Maribor, UKC Ljubljana, Splošni bolnišnici Celje in Splošni bolnišnici Novo mesto. Pripadniki Vojaške zdravstvene enote se bodo usposabljali na delovnih mestih, ki so primerljiva z njihovimi in za katera izpolnjujejo strokovne pogoje. To so področja urgentne medicine, travmatologije, internistične prve pomoči, za pripadnike Role 2LM pa še področje kirurgije, centralne intenzivne terapije in anestezije. Po začetnem osvežitvenem tečaju bodo mentorji, ki jih določijo glavne medicinske sestre javnih zavodov, na podlagi preizkusa znanja podali svoja mnenja in kandidate po uspešno opravljenem usposabljanju napotili na samostojno opravljanje dela na ustreznih strokovnih področjih.

Delo pripadnikov Slovenske vojske, ki opravljajo naloge na področju vojaškega zdravstva, je povezano s specialističnimi usposabljanji, pridobivanjem in ohranjanjem dovoljenj za delo ter obveznim pridobivanjem praktičnih izkušenj. Kot tako je strokovno neločljivo povezano z zdravstveno dejavnostjo v Republiki Sloveniji. Po Direktivi za organiziranje zdravstvene oskrbe v Slovenski vojski zdravstveno oskrbo izvajajo zdravstveni delavci in sodelavci ter druge osebe, ki so predhodno opravili ustrezno strokovno usposabljanje. Načrt vzdrževanja operativnih zmogljivosti zdravstvenih enot Slovenske vojske tako vključuje tudi delo, usposabljanje in izobraževanje pripadnikov Slovenske vojske in pogodbene rezerve v zavodih javnega zdravstva, z namenom pridobivanja klinične prakse in timskih izkušenj v bolnišničnem okolju. Vojaški zdravstveni delavci lahko take izkušnje pridobijo samo v javnih zdravstvenih zavodih, saj tovrstnega usposabljanja in izobraževanja ni mogoče izvesti znotraj Slovenske vojske.

NVU Lah pri pacientu na Oddelku urgentne medicine v Splošni bolnišnici Jesenice

Vstavitev intravenske kanile v žilo za dajanje infuzijske tekočine