Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

25.05.2010

Začela se je letošnja največja vaja Večnacionalnih sil kopenske vojske

Danes, 25. maja, se je z uradnim odprtjem začela letošnja največja vaja Večnacionalnih sil kopenske vojske (Multinational Land Force – MLF) Clever Ferret 2010, ki bo do 2. junija potekala v madžarskem vojaškem vadbenem centru Bacony pri Veszpremu.
Na vaji med skupno 2900 pripadniki italijanske in madžarske vojske sodeluje tudi 145 pripadnikov Slovenske vojske, katerih večina jih sestavlja jedro Lahke bataljonske bojne skupine (LBBSk), drugi pa dopolnjujejo dolžnosti v poveljstvu brigade MLF, nacionalnem podpornem elementu in vodstvu vaje.
Cilja vaje, katere nosilec je brigada MLF, sta prikazati njeno zmožnost za izvedbo dodeljenih nalog in zagotovitev veljavne ocene o operativni učinkovitosti ter pripraviti del osebja MLF za delovanje na mednarodni misiji Isafa, na katero bo brigada odšla oktobra. Hkrati bo potekala tudi evalvacija poveljstva MLF in poveljstev podrejenih enot s strani vodstva vaje.
Nalogi LBBSk, ki ji poveljuje podpolkovnik Pavel Jereb, sta nadgrajevanje in vzdrževanje usposobljenosti poveljstva LBBSk za opravljanje vseh dejavnosti enote, obenem pa bo potekala tudi nacionalna evalvacija poveljstva LBBSk. Poleg poveljstva se za delovanje po scenariju mednarodne misije Isafa usposablja tudi motorizirani vod LBBSk.
Slovenska vojska v MLF sodeluje od ustanovitve sil ravni brigade leta 1999, ko so načelniki generalštabov slovenske, madžarske in italijanske vojske podpisali tehnični sporazum o silah MLF. Skladno z operativnim konceptom morajo biti sile sposobne opravljati naloge v mirovnih operacijah skladno s VI. in VII. poglavjem Ustanovne listine Združenih narodov, sile pa sodelujejo tudi v okviru operacij zveze Nato in EU. Prva trilateralna vaja je leta 2002 potekala v Vidmu, enota pa je v mednarodni operaciji prvič delovala leta 2004 na Kosovu.