Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

14.09.2012

Začasni razstavi Vojaškega muzeja Slovenske vojske na ogled tudi v mariborskem Europarku

V okviru promocijskega dogodka v mariborskem Europarku gostuje tudi Vojaški muzej Slovenske vojske, in sicer od petka, 14., do sobote, 15. septembra 2012, s svojima začasnima razstavama Zgodovina Slovenske vojske od osamosvojitve do danes in Slovenski vojaki v operaciji kriznega odzivanja v Afganistanu (ISAF).

Vojaški muzej Slovenske vojske, katerega naloga je tudi ohranjanje zgodovinskega spomina in dokumentiranje delovanja enot Slovenske vojske za zanamce, je pripravil razstavo Zgodovina Slovenske vojske od osamosvojitve do danes – ponosni nase. Namen razstave je širši javnosti prikazati glavne dogodke iz zgodovine delovanja Slovenske vojske, njen razvoj ter uveljavitev v slovenskem in tujem mednarodnem okolju. Cilj razstave je okrepiti zavedanje javnosti, da je Slovenska vojska naša vojska, ki deluje za potrebe obrambe naše domovine Republike Slovenije in njenih državljanov ter se vključuje v širše mednarodno okolje za zagotavljanje in v podporo miru ter spoštovanje temeljnih človekovih pravic vsakega posameznika.

Razstava je razdeljena v pet vsebinskih sklopov, ki preko dokumentarnih fotografij z razlago na 14 razstavnih panojih prikaže več kot dvajsetletni razvoj Slovenske vojske. Tako se obiskovalci seznanijo, kdo so bili ministri za obrambo in načelniki Generalštaba Slovenske vojske v samostojni Republiki Sloveniji, kako sta potekala prehod in preimenovanje Teritorialne obrambe Republike Slovenije v Slovensko vojsko, kako se je Slovenska vojska vključevala v mednarodne povezave in postala zaupanja vredna članica Severnoatlantskega zavezništva, kakšna sta namen in poslanstvo, kakšne so naloge in struktura Slovenske vojske. Obiskovalci se seznanijo tudi z delovanjem Slovenske vojske v mednarodnem okolju, ki zajema udeležbo v mirovnih operacijah v podporo miru in vključenost pripadnikov Slovenske vojske v zavezniških strukturah.

Razstava o udeležbi kontingentov Slovenske vojske na mirovni misiji ISAF v Afganistanu je dopolnilo razstave o zgodovini oziroma razvoju Slovenske vojske po vojni za Slovenijo leta 1991. Na tej razstavi so predstavljeni temeljni podatki o misiji ter prvih dvanajst kontingentov, ki jih je Slovenska vojska oziroma Republika Slovenija prispevala za zagotavljanje miru in varnosti v tej nemirni in oddaljeni državi. Razstava je obogatena z dokumentarnimi fotografijami, ki so bile izbrane med obsežnim naborom fotografij, ki so jih ustvarili pripadniki slovenskih kontingentov. Z njihovo pomočjo obiskovalce seznanjamo z vsakodnevnim življenjem in delom naših pripadnikov na misiji, prav tako pa jih seznanjamo tudi z okoljem, v katerem delujejo, tako z videzom pokrajine kot z navadami in običaji domačega prebivalstva. Cilj in namen razstave sta približati in omogočiti obiskovalcem, širši javnosti, razumevanje poslanstva in razmer, v katerih delujejo pripadniki Slovenske vojske na tej misiji.
 
Vljudno vabljeni!

Foto: CO Carmen Kos, PDRIU