Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

17.07.2017

Za vsako zaveznico stoji celotno zavezništvo

Prvi kontingent Slovenske vojske na misiji Okrepljena prednja prisotnost v Latviji deluje znotraj kanadske bataljonske bojne skupine do sredine decembra 2017. Premiki pripadnikov kontingenta v Latvijo so se začeli 12. junija, zadnji del kontingenta pa je tja prispel 22. junija. S kolegi iz partnerskih držav sodelujejo na skupnih usposabljanjih in pri drugih mirnodobnih aktivnostih, ki potekajo v baltskih državah. Namen tovrstnih aktivnosti je vzpostavitev oziroma vzdrževanje pripravljenosti v podporo celoviti in okrepljeni odvračalni ter obrambni drži zavezništva na Baltiku in Poljskem.

Kontingent deluje skladno z akcijskim ukazom Gladius Prime, ki ga je 20. junija izdal poveljnik kanadske bataljonske bojne skupine in v več fazah opredeljuje načrt priprav na certifikacijo skupine avgusta letos. Po elementih so pripadniki že uspešno integrirani v poveljstvo bataljonske bojne skupine, mednarodni vod vojaške policije in posamezne čete. Pripadniki kontingenta sodelujejo tudi v namenskih skupinah in pripravljajo standardne operativne postopke ter JRKB-opremo za delovanje. 47-članski kontingent je nameščen v bivalnih šotorih v bazi latvijske vojske Adaži blizu Rige.

Bataljonska bojna skupina v Latviji deluje pod poveljstvom Kanade, ki prispeva glavnino sil. V bataljonu poleg Slovenije sodelujejo tudi Albanija, Italija, Poljska in Španija. Glavnino kontingenta Slovenske vojske sestavlja večnamenski vod JRKBO s pridodanimi elementi. Predvidene so do štiri šestmesečne rotacije, glavnino prvih dveh pa sestavlja vod JRKBO z dodanimi skupino usmerjevalcev združenega ognja, pripadniki v poveljstvu bojne skupine, s pripadniki vojaške policije in nacionalnim podpornim elementom. V naslednjih dveh rotacijah bo vod JRKBO zamenjal pehotni izvidniški vod.

Z navzočnostjo na misiji Okrepljena prednja prisotnost Slovenija izraža podporo krepitvi celovite in kredibilne odvračalne ter obrambne drže Nata. Zavezništvo se tako odziva na bistveno spremenjeno varnostno okolje, dinamiko in tveganja v njegovi vzhodni soseščini. Z navzočnostjo na Baltiku zavezništvo daje dodatna varnostna zagotovila najbolj izpostavljenim vzhodnim zaveznicam, ki se počutijo posebej ogrožene, zato so zaprosile za pomoč Nato. Sodelovanje na misiji prispeva tudi k nadgradnji povezljivosti z zavezniškimi silami, k dvigu usposobljenosti in izurjenosti ter krepitvi pripravljenosti in bojne sposobnosti enot ter pripadnikov Slovenske vojske. Operacija izraža jasno odvračalno sporočilo, da se bo zavezništvo odzvalo tam, kjer in ko bo treba, oziroma da bo vsakršna agresija proti kateri koli zaveznici odvrnjena z ustreznim skupnim vojaškim odzivom. Oblikovanje in delovanje večnacionalnih enot eFP na vzhodu zavezništva temeljita na skupnih odločitvah Severnoatlantskega sveta. Postavitev teh enot na Vzhodu izraža zavezniško enotnost, kohezivnost, odločnost, pripravljenost in solidarnost ter sporoča, da za vsako zaveznico stoji celotno zavezništvo oziroma da bo vsaka agresija proti kateri koli zaveznici odvrnjena z ustreznim skupnim vojaškim odzivom.