Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

25.07.2018

Za večjo varnost na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna

Pripadniki Oddelka za upravljanje in vzdrževanje poligona Poček so v preteklih dneh s pripadniki inženirske čete 1. brigade označili meje, ki ločujejo rajon ciljev in rajon Lipe 2. Razmejitev je bila nujna zaradi večje varnosti pri taktičnih urjenjih in vajah z bojnim streljanjem na poligonu. Delo je potekalo na zelo zahtevnem in razgibanem terenu, dolgem več kot kilometer. Pripadniki Slovenske vojske so vkopali 20 nosilcev in vanje namestili lesene stebre, ki jasno označujejo razmejitev med rajonoma na terenu. Traso so predhodno globinsko pregledali pirotehniki z detektorji kovin in minoiskalci že med spomladanskim pirotehničnim čiščenjem ter ponovno pred začetkom del. Pirotehnika iz Oddelka za upravljanje in vzdrževanje poligona Poček bosta nadaljevala pregled rajona Lipe 2, da bodo lahko pripravili prednostni seznam nalog pirotehničnih čiščenj v prihodnje. Slovenska vojska poleti zelo omeji svoje aktivnosti na osrednjem vadišču Postojna skladno z dogovorom z Občino Postojna, zato pa ta čas izkoristi za nujna vzdrževalna dela na komunikacijah, označevalnih tablah in vadbeni infrastrukturi ter za čiščenje oziroma urejanje poligona.

Besedilo in fotografije: poročnik Janez Podgornik