Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

07.08.2015

Vzdrževalna dela na plovilih Triglav 11 in Ankaran 21 v polnem teku

Od 22. junija do najpozneje 31. avgusta sta večnamenska ladja Triglav 11 in hitra patruljna ladja Ankaran 21 na rednem vzdrževanju v suhem doku tržaškega pristanišča.

Na obeh ladjah opravljajo obsežnejša obdobna vzdrževalna dela na posameznih sklopih, kot so čiščenje in barvanje trupov, zamenjava anod galvanske zaščite, druga dela na trupih (varilska dela, zamenjava sesalnih ventilov, filtrov itn.), vzdrževalna dela na drugih sklopih ladij, redno in investicijsko vzdrževanje navigacijskih sistemov ipd. Dela, za katera ni nujno, da sta ladji v doku, bodo po vrnitvi ladij opravljena na matičnih privezih v koprskem pristanišču.

Dela potekajo skladno s pogodbo, sklenjeno na podlagi javnega naročila, o vzdrževanju ladij in vanje vgrajenih sistemov, v Trstu pa predvsem zato, ker je suhi dok, ki je ustrezen za vzdrževanje plovil takšnih gabaritov, najbližji, ki je na voljo. Suhi dok omogoča, da se hkrati izvajajo vzdrževanja na obeh ladjah, kar je s finančnega vidika racionalneje.

Na ladjah so ves čas prisotni pripadniki 430. mornariškega diviziona Slovenske vojske, ki v delovnem času opravljajo vzdrževalna dela, zunaj njega pa zagotavljajo varovanje ladje.

Hitra patruljna ladja Ankaran (dolga 25,4 metra) je v operativno uporabo 430. mornariškega diviziona prišla iz Izraela leta 1996, večnamenska ladja Triglav (dolga 49 metrov) pa iz Rusije leta 2010.