Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

12.03.2015

Vozila LKOV Valuk 6 x 6 varna za uporabo

Slovenska vojska je skupaj s predstavniki oddelka za varovanje zdravja Ministrstva za obrambo na 24 vozilih LKOV Valuk 6 x 6 opravila izredni pregled in nadzor vzdrževanja in stanja grelnih naprav. Nadzor je bil opravljen v vojašnici Celje in na objektu Bežigrad pri Celju. Opravljene so bile tudi meritve prisotnosti ogljikovega monoksida v notranjosti vozil.

Meritve prisotnosti ogljikovega monoksida v notranjosti vozil so pokazale, da vrednost ogljikovega monoksida v nobenem vozilu ni presegala dovoljenih vrednosti in da so zato vozila v povezavi s prisotnostjo ogljikovega monoksida v notranjosti popolnoma varna za uporabo. Koncentracija vrednosti ogljikovega monoksida v notranjosti vozil je bila od 5 do 30-krat nižja od dovoljene. Prav tako je bilo ugotovljeno, da se skladno s tehničnimi normativi in navodili redno izvaja tehnično vzdrževanje vozil. Opravljen je bil tudi pogovor z vozniki, ki niso navajali nobenih znakov slabega počutja zaradi daljšega zadrževanja v vozilu.

Slovenska vojska še naprej uporablja vozila LKOV Valuk 6 x 6 brez omejitev, tudi v mednarodni operaciji Kfor na Kosovu.