Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

15.04.2014

Vojska Črne gore stopa po podobni poti kot pred leti Slovenska vojska

Poveljnik 1. brigade Slovenske vojske brigadir Miha Škerbinc je z namenom poglobljenega sodelovanja z Vojsko Črne gore ter krepitve sodelovanja in razvoja v regiji obiskal tamkajšnjo pehotno brigado, sprejel pa ga je tudi načelnik generalštaba črnogorske vojske admiral Dragan Samardžić.
Poveljnik brigade polkovnik Dragutin Dakić je predstavil izzive Vojske Črne gore, s katerimi se je v bližnji preteklosti srečevala tudi Slovenska vojska. Črna gora je, čakajoča na sprejem v Nato, že začela z integracijskimi procesi svojih enot (deklarirana pehotna četa in vod za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo) in procesom transformacije. Poleg pehotne brigade v sestavi Vojske Črne gore delujejo še brigada vojaškega letalstva, mornarica in logistična baza ter prištabne enote ravni čete. S transformacijo bodo ukinjene brigade, največja enota pa bo ravni bataljona, s čimer bodo zmanjšali tudi obseg vojske in povečali njeno fleksibilnost.


Slovenska vojska z Vojsko Črne gore sodeluje predvsem na področju gorskega bojevanja, slovenski inštruktorji nudijo pomoč pri usposabljanju gorskih čet in črnogorskih inštruktorjev, pripadniki sodelujejo na področju jedrske, radiološke, kemične in biološke obrambe, vojaško-policijskega usposabljanja ter jezikovnega izobraževanja, črnogorski kolegi pa želijo to sodelovanje še poglobiti. 1. brigada Slovenske vojske jim je tako ponudila pomoč pri integraciji in certifikaciji enot črnogorske vojske, možnost skupnih usposabljanj in v prihodnje tudi možnost sodelovanja v okviru Natovega centra odličnosti za gorsko bojevanje.

Fotografije: Vojska Črne gore