Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

13.05.2019

Vojaško medicinska vaja v Vojašnici generala Maistra

V času od 6. do 19. maja, v Vojašnici generala Maistra v Mariboru poteka Vojaško medicinska vaja 2019. Vrhunec vaje medicinskih delavcev Slovenske vojske in partnerskih vojska bo v petek, 17. maja, ob prikazu delovanja v primeru množične  nesreče. 

Na Vojaško medicinski vaji 2019 sodelujejo pripadniki Slovenske vojske, pripadniki oboroženih sil Severne Makedonije ter predstavniki oboroženih sil ZDA. Skupaj se usposabljajo za prevzem vodilne vloge v Balkanskih namenskih medicinskih silah (BMTF-Balkan Medical Task Force) v letu 2022, ko bomo kot vodilna država prevzeli poveljevanje nad BMTF ter v Role 2 BMTF dodali del medicinskega kadra (tudi pripadnike pogodbene rezervne sestave) kot tudi vso infrastrukturo in kompletno logistično podporo.

Ključni namen vaje je preverjanje vsebinske ustreznosti in operativne uporabnosti korektivnih ukrepov ob množični nesreči v Role 2LM (lahka premična bolnišnica Role 2). Ugotovitve ob analizi vaje, in iz tega izhajajoči predlogi za izboljšave, bodo služili za dokončanje izdelave SOP-ja mobilne vojaške bolnišnice Role 2LM Slovenske vojske ob množični nesreči ali nenadnem prihodu večjega števila poškodovancev/bolnikov. Cilj vaje je preveriti sistem obveščanja, komuniciranja ter vodenja Role 2LM v primeru množične nesreče, preveriti sodelovanje med različnimi nivoji Role 1 in Role 2LM vojaškega zdravstvenega sistema in interoperabilnosti med zavezniškimi zdravstvenimi enotami in civilnimi ustanovami s področja zaščite in reševanja ter preveriti primernost medicinske in logistične opreme za delovanje ob množični nesreči.

Poleg zgoraj omenjenih bodo na prikazu ob množični nesreči sodelovali še pripadniki 15. polka vojaškega letalstva (MEDEVAC helikopter z ekipo), predstavniki Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Gasilske brigade Maribor in Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru.

Fotografije: višja štabna vodnica Maja Fišnar (VZE) in desetnik Luka Mitrovič (72. BR)