Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

21.10.2013

Vojaški policisti Prve v Gotenici sodelovali pri usposabljanju za napotitev v nevarno okolje

Slovenska vojska sodeluje s civilnimi institucijami na različnih področjih, eno izmed njih je tudi usposabljanje civilistov, ki odhajajo v misije civilnega kriznega odzivanja po svetu, tega pa v okviru konzorcija ENTRI (Europe's New Training Initiative for Civilian Crisis Management) že od leta 2007 kot predstavnik Republike Slovenije organizira Center za evropsko prihodnost (CEP).

Pripadniki Čete vojaške policije 1. brigade so tako v Gotenici od ponedeljka, 14., do petka, 18. oktobra, pomagali kolegom iz Specializirane enote vojaške policije (SEVP) in sodelovali pri usposabljanju posameznikov za napotitev v nevarno okolje (Hostile Environment Awareness Training – HEAT).

Vojaški policisti so s svojim znanjem in izkušnjami še posebej pomembno prispevali v sklepnem delu, petkovem praktičnem preizkusu, in sicer v vlogi markirantov na različnih delovnih točkah. Visokousposobljeni in z veliko mero znanja in izkušenj »opremljeni« vojaški policisti so civilne strokovnjake preizkušali na točkah zasede in ugrabitve, legalne in nelegalne kontrolne točke ter točke razseljenih oseb oziroma množičnega zborovanja.

Častno in predano!