Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

17.09.2012

Vojaški policisti pripravili sklepno vajo

V petek, 14. septembra, je v vadbenem centru civilne policije v Gotenici potekala sklepna vaja pripadnikov vojaške policije. Namen vaje je bil preveriti usposobljenost specializiranih elementov vojaške policije s področja operativne izvedbe varnostno najzahtevnejših nalog. Med vajo so se izvedli predpisani operativni postopki z namenom razrešitve situacije s talci (obveščanje o nastali situaciji, alarmiranje enote, premik v območje delovanja, vzpostavitev varnostnih elementov zavarovanja in blokad, pogajanja, dinamični vstop, prijetje storilcev, nevtralizacija improvizirane eksplozivne naprave, procesiranje prijetih oseb in na koncu kriminalistična obdelava). Na vaji so sodelovali različni specialisti vojaške policije, od pripadnikov pogajalske skupine vojaške policije, ki so se ji pridružili kolegi iz policijskih vrst, do kriminalistov, bombnih tehnikov, vodnikov službenih psov, posebne enote specialne taktike (PEST) vojaške policije, v podporo delovanju pa je sodelovala tudi helikopterska enota Slovenske vojske.

Ob koncu vaje je udeležence vaje nagovoril poveljnik 17. bataljona Vojaške policije Slovenske vojske podpolkovnik Robert Klinar in jim ob tej priložnosti čestital k odlično izvedeni vaji.

Vojaška policija in predvsem njena specializirana četa je vsekakor ena od pomembnejših enot Slovenske vojske, ki je v okviru svojih pristojnosti zmožna realizirati najzahtevnejše in varnostno kompleksne naloge. Poleg nalog zoperstavljanja terorizmu se lahko v času, ko imamo vedno več pripadnikov udeleženih v mednarodnih operacijah in misijah, pojavijo tudi druge hujše oblike deviantnih pojavov v kombinaciji s posttravmatskim sindromom oziroma deviacije zaradi drugih dejavnikov. Glede na to da se pri tovrstnih situacijah srečujemo z vrhunsko usposobljenimi pripadniki Slovenske vojske, je reševanje teh situacij varnostno zelo tvegano. Za reševanje teh situacij je treba uporabiti ustrezno usposobljene in opremljene pripadnike vojaške policije in tiste, ki smejo to narediti, torej pooblaščene uradne osebe.

Pripadniki vojaške policije imajo kot pooblaščene uradne osebe popolno legaliteto in legitimiteto za opravljanje najzahtevnejših namenskih nalog Slovenske vojske.