Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

09.07.2018

Vojaški policisti praznovali svoj dan

V ponedeljek, 9. julija, so se v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani zbrali vojaški policisti Rodovskega bataljona 1. in 72. brigade ter zaznamovali svoj praznik, dan Vojaške policije.

Korenine Vojaške policije Slovenske vojske segajo v čas nastanka slovenske države. 9. julija 1991 je bila formirana prva enota vojaške policije Teritorialne obrambe Republike Slovenije in zato vojaški policisti svoj praznik zaznamujejo prav na ta dan. Od formiranega prvega voda in kasneje 107. čete vojaške policije pa vse do danes so vojaški policisti razvijali svoje zmogljivosti in postavljali visoke standarde ter postali prepoznavni doma in v tujini ter tudi nepogrešljivi člen zagotavljanja reda in discipline. Vojaška policija je namenjena za bojno podporo poveljstev in enot Slovenske vojske doma in na mednarodnih misijah, skrbi za varnost vojaškega prometa, prav tako pa preprečuje, odkriva in preiskuje kazniva dejanja in prekrške ter opravlja določena opravila v zvezi z varovanjem objektov in okolišev, ki so  posebnega pomena za obrambo. Vojaški policisti intenzivno sodelujejo tudi pri usposabljanju drugih enot Slovenske vojske, civilne policije in tujih vojsk.

Zbrane je na postrojitvenem mestu pozdravil podpolkovnik Vlado Tomažič, načelnik Odseka za vojaško policijo Generalštaba Slovenske vojske. Slavnostni govornik brigadir Klemen Medja, načelnik štaba Poveljstva sil Slovenske vojske, je pripadnikom povedal, da je njihovo poslanstvo znotraj Slovenske vojske izjemno pomembno in da so na svoje dosežke lahko upravičeno ponosni. Dodal je še, da so predani poklicu in poslanstvu, ki ga opravljajo, s svojo strokovnostjo, hrabrostjo, znanjem in izkušnjami pa predstavljajo to, kar želimo, da je v Slovenski vojski prepoznavno.

Ob tej priložnosti so novim pripadnikom podelili potrdila o opravljenem usposabljanju za pridobitev vojaške evidenčne dolžnosti vojaški policist, čine povišanim pripadnikom in priznanje nekdanjemu pripadniku Vojaške policije.


Fotografije: stotnica Tonja Ana Delopst, OOJ