Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

22.04.2014

Vojaški policisti motoristi se pripravljajo na sezono

Pred začetkom motoristične sezone morajo tudi motoristi Vojaške policije opraviti določena usposabljanja, saj je to eden od pogojev za udeležbo v cestnem prometu.

Temeljita priprava na varno opravljanje dolžnosti

Usposabljanje se običajno začne s predavanjem o varnosti, sledi pregled motorjev, usposabljanje na poligonu in nato še daljša relacijska vožnja, da se motor in motorist nekako spet "navadita drug na drugega".

Vsa pridobljena znanja in praktične veščine so pogoj za varno opravljanje nalog vojaškega policista.

Prenos znanja na kolege

Pripadniki Čete vojaške policije 1. brigade so že opravili predpisana izobraževanja in usposabljanja, aprila pa bodo izvedli podobno usposabljanje za pripadnike Slovenske vojske, ki v prostem času prav tako vozijo motor in jim bo tovrstno usposabljanje gotovo zelo koristilo ter prispevalo k njihovi varnosti na cestah.

> VOJAŠKI POLICIST MOTORIST - video (youtube Postani vojak; www.postanivojak.si)