Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

22.08.2016

Vojaški policisti iz postopkov nadzora množic in nemirov usposobili novo četo za KFOR

Ena od nalog Slovenske  vojske je tudi nadzor množic in nemirov, pravno podlago za opravljanje tovrstnih nalog pa ima v Pravilih službe v SV. Četa Sierra, ki jo sestavljajo pripadniki 10. pehotnega polka in Rodovskega bataljona 1. brigade, in bo naloge na Kosovu v okviru 34. slovenskega kontingenta (SVNKON 34 KFOR) prevzela novembra, se je tako usposabljala tudi s tega področja.

Dejavnik, ki velikokrat spremlja množice in nemire, je tudi ogenj. Z ognjem pa strah, fobija. Tako je bil tematika dvotedenskega usposabljanja, ki so ga s četo od 8. do 19. avgusta, v Vojašnici generala Maistra in okolici Cerkelj ob Krki izvajali slovenski vojaški policisti, prav strah pred ognjem (pirofobija). Namen usposabljanja je bil znebiti se strahu pred ognjem, ki je eden izmed spremljajočih dejavnikov ob nadzoru množic in nemirov. Skupaj z vojaškimi policisti so pripadnike čete usposabljali tudi inštruktorji iz Čete za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo 72. brigade.

Besedilo: stotnica Barbara Hanžič Visinski.