Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

12.01.2011

Vojaški letalci praznujejo

S slovesnim postrojem pripadnikov Brigade zračne obrambe in letalstva so danes, 12. januarja, v Vojašnici Cerklje ob Krki obeležili dan vojaškega letalstva, ki ga Slovenska vojska praznuje v spomin na prvi bojni polet pilotov ljubljanske letalske stotnije 12. januarja 1919.

Na slovesnosti je zbrane nagovoril namestnik poveljnika sil brigadir mag. Andrej Osterman, ki je vojaškim letalcem ob prazniku čestital in poudaril pomen rodu letalstva. Pri tem je še posebej izpostavil uspešno izvedene naloge v preteklem letu, med drugim prevzem novega kontrolnega stolpa in druge nove letališke infrastrukture, ki predstavlja pomembno operativno zmogljivost. Poudaril je tudi pomembnost usposabljanja s področja helikopterskega reševanja v gorah, saj je bilo prav zaradi visoke stopnje usposobljenosti letalcev rešeno marsikatero človeško življenje.

V kulturnem programu so s pesmijo nastopili otroci iz Osnovne šole Cerklje ob Krki in kvintet Orkestra Slovenske vojske, po končani slovesnosti pa sta pilota letal pilatus PC-9M prikazala še zanimiv akrobatski program.

Začetki slovenskega vojaškega letalstva sicer segajo v leto 1918, ko sta bili 14. in 15. decembra ustanovljeni ljubljanska in mariborska letalska stotnija. V obeh stotnijah, ki sta bili pod okriljem Maistrovih enot, so leteli slovenski piloti iz avstro-ogrskega vojaškega letalstva. Ljubljanska letalska stotnija je svoj prvi bojni polet opravila 12. januarja 1919, ko sta pilota Vilko Peternelj in Franc Zupančič poletela na izvidniški polet na Koroško ter mitraljirala avstrijske enote. Mariborska letalska stotnija je svoje prve vojaške polete opravila v okviru proslave ob osvoboditvi Maribora 15. decembra 1918. Slovenski vojaški letalci so se bojevali tako v prvi kot drugi svetovni vojni, sicer kot pripadniki drugih vojska, o čemer pa je žal premalo zapisanega oziroma znanega.

V novejši zgodovini je najpomembnejši mejnik prebeg pilota majorja Jožeta Kalana in letalskega tehnika praporščaka Bogomirja Šuštarja s helikopterjem gazela iz mariborske vojašnice v vrste slovenske teritorialne obrambe 28. junija 1991. Ta mejnik je še posebej pomemben v tem letu, ko obeležujemo 20-letnico naših osamosvojitvenih dogodkov.

Danes je vojaško letalstvo sestavni del Brigade zračne obrambe in letalstva. Vojaško letalstvo sestavljajo štiri enote, in sicer 15. helikopterski bataljon, Letalska šola, 107. letalska baza in Letalsko-tehnična enota. Vse enote bazirajo na letališču Cerklje ob Krki.

15. helikopterski bataljon (15. HEB) je enota, namenjena za zagotovitev zračne podpore enotam Slovenske vojske, usposabljanje pilotov in tehničnega osebja, izvajanje nalog vojaškega letalstva v povezavi in za potrebe enot Slovenske vojske, iskanje in reševanje ter sodelovanje v sistemu zaščite, reševanja in pomoči. Enota ima v svoji sestavi osem večnamenskih helikopterjev bell 412, štiri večnamenske transportne helikopterje AS 532 AL cougar, dve transportni letali pilatus PC-6 turboporter in eno transportno letalo L 410 turbolet. 15. HEB je v preteklem letu zelo uspešno izvajal letalske naloge skladno s svojim poslanstvom tako doma kot v tujini. Enota s helikopterjem bell 412 sodeluje na mednarodni misiji v okviru sil KFOR na Kosovu. Skupaj s pripadniki oboroženih sil Madžarske je enota izvedla skupno letalsko usposabljanje Lord Mountain, udeležili so se tudi številnih vaj doma in v tujini. Posadke so izvedle 156 reševalnih akcij v okviru sistema zaščite, reševanja in pomoči, ob tem pa prepeljale 168 poškodovanih oseb. Desetkrat je enota posredovala tudi pri gašenju požarov.

Letalska šola (LETŠ) izvaja osnovno, nadaljevalno in bojno šolanje pilotov letal ter helikopterjev, v svoji sestavi pa ima štiri helikopterje bell 206 jet ranger, dve letali zlin 143L, osem letal zlin 242L ter enajst letal pilatus PC-9/9M.

V lanskem letu je bilo pridobljeno 34 novih letalskih licenc in pooblastil ter 22 licenc usmerjevalcev zračne podpore. Enota je sodelovala na številnih domačih vajah in na  vajah zveze Nato. Prav tako je bilo v lanskem letu izvedeno pet bojnih streljanj z letali PC-9M, osem padalskih tečajev ter ostale naloge pri usposabljanju pripadnikov enot zračne obrambe in nadzora zračnega prostora.

107. letalska baza (107. LEBA) je enota, namenjena za zagotovitev in logistično podporo delovanja enot zračne obrambe in letalstva, oskrbo in vzdrževanje letališč in letalskih enot Slovenske vojske ter naloge podpore države gostiteljice na letališču Cerklje ob Krki. 107. LEBA upravlja vojaško letališče Cerklje ob Krki in vojaški del letališča Brnik. Zagotavlja tudi delovanje komunikacijskih, informacijskih in navigacijskih sistemov na letališču ter varovanje in kontrolo vstopov na območje vojaškega letališča Cerklje ob Krki in vojaškega dela letališča Brnik.

Pripadniki enote so v lanskem letu izvedli gasilsko-reševalni vaji STOLP in LETALO ter sodelovali pri odpravljanju posledic poplav v Posavju.

Letalsko-tehnična enota (LETEHE) je enota, ki izvaja načrtovanje ter izvajanje prve in druge stopnje vzdrževanja plovil, vodenje dokumentacije plovil itd. LETEHE je v preteklem letu izvedla 61 rednih pregledov, sodelovala je tudi pri izvajanju letalskih bojnih streljanj. V letu 2010 je enota celotno vzdrževanje izvedla z lastnimi resursi.

Največji izziv enotam vojaškega letalstva v letu 2011 poleg izvajanja rednih nalog predstavlja vaja CHALLENGE 2011 v Makedoniji, kjer bodo letalske enote izvedle zračni premik in bojno streljanje ter podporo ostalim sodelujočim enotam. Pomembna naloga je tudi uvedba zmogljivosti MEDEVAC ter nadaljevanje nadgradnje transportnih helikopterjev cougar in njihova uvedba v operativno uporabo, predvidoma v letu 2012.