Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

17.04.2009

Vojaška policija prikazala delo z vojnimi ujetniki

V četrtek, 16. aprila, je na osrednjem vadišču Slovenske vojske Poček pri Postojni potekala prikazna vaja 17. bataljona vojaške policije (BVP) Žica 2009. Na vaji so pripadnice in pripadniki 17. BVP vabljenim gostom iz Policije, Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij ter ostalih enot SV prikazali način procesiranja vojnih ujetnikov od zajetja, pregleda, načina ločevanja, popisovanja in evakuacije na zbirno točko.

Obiskovalci so spoznali status zajetih oseb, osnovne normativne akte, ki urejajo to področje, praktično procesiranje in vlogo vojaških enot, pri čemer je bil poseben poudarek namenjen humanemu ravnanju z zajetimi osebami. To področje v osnovi opredeljujejo Ženevske konvencije, v SV pa standard 2195: Postopki z zajetimi osebami, materialom in dokumenti.