Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

14.03.2017

Vodstvo Ministrstva za obrambo na novinarski konferenci predstavilo rezultate dela v preteklem letu in načrtovane aktivnosti za letos

Na Ministrstvu za obrambo je bila v ponedeljek, 13. marca, novinarska konferenca, na kateri so ministrica za obrambo Andreja Katič, državni sekretar mag. Miloš Bizjak in načelnik GŠSV generalmajor dr. Andrej Osterman predstavili delo Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske v preteklem letu ter glavne aktivnosti za leto 2017.

Ministrica za obrambo Andreja Katič je predstavila pripravo in ugotovitve strateškega pregleda obrambe, porabo obrambnih sredstev v lanskem letu in načrtovani obrambni proračun za 2017. Navedla je dogovorjene cilje zmogljivosti Nata za Slovenijo, znotraj katerih je najpomembnejši oblikovanje dveh srednjih bataljonskih bojnih skupin, ki naj bi bili ključna nacionalna zmogljivost. Prva naj bi bila oblikovana do leta 2022, druga pa do leta 2025. Ministrica je pojasnila tudi prizadevanja za kadrovsko popolnjevanje Slovenske vojske. Kot je navedla, je bila prednostna naloga lani nakup uniform, streliva in opreme, kar zagotavlja večjo osebno varnost pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Za SV je posebej izpostavila uspešno sodelovanje v mednarodnih operacijah in na misijah. Opozorila je tudi na predloge novih zakonov o obrambi, o službi v Slovenski vojski in o kritični infrastrukturi, ki so po javni razpravi zdaj v zadnji fazi medresorskega usklajevanja in jih bo vlada obravnavala do konca tega meseca.

Podrobneje je vsebino zakonov predstavil državni sekretar mag. Miloš Bizjak, ki je v nadaljevanju predstavil dialog s sindikati ter urejanje delovnopravnega in socialnega statusa zaposlenih. Načelnik GŠSV generalmajor dr. Andrej Osterman je pojasnil letno ocenjevanje pripravljenosti Slovenske vojske in ugotovitve za lansko leto, gibanje zaposlovanja ter načrte za izobraževanje in usposabljanje. Predstavil je delovanje Slovenske vojske v podporo reševanju migrantskih razmer, njeno vlogo v zaščiti in reševanju ter v mednarodnih operacijah in na misijah.

Dokumenti:
NOV_KON_13MAR17.pdf

Flash is required!

Ministrica za obrambo Andreja Katič


Flash is required!

Državni sekretar mag. Miloš Bizjak


Flash is required!

Predstavitev - načelnik GŠSV generalmajor dr. Andrej Osterman