Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

15.12.2014

Vodstvo Ministrstva za obrambo in člani Odbora za obrambo DZ pri pripadnikih Slovenske vojske na Kosovu

Minister za obrambo Janko Veber je skupaj s predsednikom Odbora za obrambo Državnega zbora Republike Slovenije Petrom Vilfanom, podpredsednikom odbora Marjanom Dolinškom in načelnikom Generalštaba Slovenske vojske generalmajorjem dr. Andrejem Ostermanom obiskal pripadnike 30. kontingenta Slovenske vojske, ki delujejo v operaciji Kforja na Kosovu. Delegaciji se je ob obisku pridružil tudi veleposlanik Republike Slovenije na Kosovu Miljan Majhen.
 
Slovenska delegacija je najprej obiskala bazo Film City v Prištini, kjer opravlja naloge del pripadnikov slovenskega kontingenta. V prostorih Nacionalnega podpornega elementa so zbrani pripadniki in civilni funkcionalni strokovnjaki, trije opravljajo delo na Ministrstvu za Kosovske varnostne sile, zbranim predstavili svoje aktivnosti, izmenjali pa so tudi stališča o možnostih za nova področja sodelovanja na Kosovu. Minister Veber se je v bazi srečal tudi s poveljnikom Kforja generalmajorjem Francescom Paolom Figliuolom, s katerim sta se pogovarjala predvsem o trenutnih varnostnih, političnih in gospodarskih razmerah na območju ter vlogi in aktivnostih sil Kforja. Kot je ob tem povedal minister Veber, stabilnost in napredek Kosova ter širše regije ostajata strateški interes Slovenije, ki bo še naprej podpirala prizadevanja Kosova za njegovo trajno stabilizacijo in evroatlantsko perspektivo. Sodelovanje v operaciji Kforja, ki je kljub opaznemu izboljšanju varnostnih razmer in napredku na številnih področjih še vedno nepogrešljiv dejavnik ohranjanja ter utrjevanja stabilnega varnostnega okolja, tako ostaja prednostna naloga slovenskega delovanja v mednarodnih operacijah in na misijah. Sogovornika sta se dotaknila tudi procesa preoblikovanja Kosovskih varnostnih sil in vloge Kforja ter se pri tem zavzela za postopnost. Strinjala sta se, da je treba vlogo operacije upoštevati pri načrtovanju njenega obsega in njene sestave v prihodnje. Ob tej priložnosti se je minister poveljniku operacije zahvalil za večletno podporo Italije in sodelovanje s slovenskimi oboroženimi silami tudi v drugih mednarodnih operacijah in na misijah ter v okviru Večnacionalnih sil kopenske vojske (MLF). Poveljnik Kforja Francesco Paolo Figliuolo pa je izpostavil dobro usposobljenost pripadnikov Slovenske vojske ter njihovi prizadevnost in profesionalnost.
 
Glavnino pripadnikov 30. slovenskega kontingenta, ki skupaj šteje 306 pripadnikov, je delegacija obiskala v bazi Villaggio Italia v Peći. V nagovoru zbranim pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske je minister Veber izrazil zadovoljstvo z doseženim v petnajstletnem delovanju Slovenske vojske na Kosovu. Dolgoročna stabilnost Kosova, ki je v strateškem interesu Slovenije, pomeni tudi nove gospodarske priložnosti za državo, je dejal minister. V tem obdobju je v zavezniških silah Kforja delovalo že več kot 5700 pripadnikov Slovenske vojske, pri čemer je glede na številčni obseg kontingenta Slovenija med najbolj zastopanimi državami v tej operaciji. Kot je poudaril minister, pa so bolj kot številčnost v ospredju motiviranost, prizadevnost in kakovostno opravljanje nalog, kar dodatno potrjujejo tudi pohvale tako visokih predstavnikov Kosova in lokalnega prebivalstva kot poveljniške strukture Kforja. Kljub dobri usposobljenosti in bogatim izkušnjam v mednarodnih operacijah in na misijah pa se je po besedah ministra treba zavedati, da je vsaka operacija, rotacija ali naloga izziv zase, ki s sabo prinaša tveganja, kar je novembra žal že izkusil tudi eden izmed pripadnikov 30. kontingenta ob nezgodi med terenskim usposabljanjem. Pripadnik je že v domači oskrbi in dobro okreva. Ob bližajočem se prazničnem obdobju so člani delegacije pripadnicam in pripadnikom ter njihovim najbližjim v domovini zaželeli mirne in prijetne praznike ter uspešno leto 2015.
 
Minister Veber se je z delegacijo srečal tudi s poveljnikom Večnacionalne bojne skupine Zahod polkovnikom Carlom Cavallijem, ki je pred kratkim prevzel dolžnost. S poveljnikom bojne skupine, katerega namestnik je že nekaj rotacij poveljnik slovenskega kontingenta, so člani izmenjali poglede na aktualne razmere na Kosovu in vlogo operacije. Minister se je polkovniku Cavalliju zahvalil za visoko raven odnosov in sodelovanja med pripadniki različnih držav v bojni skupini, kar vpliva na učinkovito izvedbo dodeljenih operativnih zadolžitev. V pogovorih so se zbrani dotaknili tudi zagotavljanja varnosti ob različnih naravnih in drugih nesrečah, pri čemer ima Slovenija dobre izkušnje s sodelovanjem pripadnikov Slovenske vojske. Sodelovanje med vojskama sta sogovornika ocenila kot vzajemno koristno, kar dodatno krepi dvostranske odnose med državama. Še posebno sta izpostavila nedavno dobro sodelovanje in pridobljene izkušnje na vojaški vaji Zvita podlasica, ki je bila letos v Sloveniji. Predsednik Odbora za obrambo Državnega zbora RS Peter Vilfan je ob današnjem obisku poudaril koristnost takšnih obiskov tudi za delovanje odbora, saj se njegovi člani lahko neposredno seznanijo z delom slovenskih kontingentov v mednarodnih operacijah in na misijah. Ob tem je še dejal, da je vesel, da je bilo v pogovorih z najvišjimi predstavniki Kforja večkrat pohvaljeno delovanje naših pripadnikov na tej misiji.
 
Foto: Aleksandra Pelko Jamnik, pdes. Richter Marko