Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

13.12.2016

Vod 10. pehotnega polka uspešno končal usposabljanje na Baltiku

V ponedeljek, 12. decembra, se je s trimesečnega mednarodnega usposabljanja na območju Baltika vrnil pehotni vod iz sestava 10. pehotnega polka 1. brigade Slovenske vojske, okrepljen z logističnim elementom Logistične brigade.

Pripadniki voda, integrirani v četo 173. zračno-desantne brigade Oboroženih sil Združenih držav Amerike in bataljona Oboroženih sil Estonije, so v tem obdobju urili postopke zagotavljanja jamstvenih ukrepov zavezništva v mednarodnem okolju. Skupno večnacionalno usposabljanje na območju Estonije in Latvije je vključevalo taktične vaje z bojnim streljanjem, med katerimi so udeleženci preverili znanje v kompleksnem okolju ter v zahtevnejših terenskih in vremenskih razmerah. Med napotitvijo so udeleženci usposabljanja preverili tudi logistične zmogljivosti enote, med drugim zmogljivosti strateških premikov in dolgotrajne oskrbe sil. V ta namen je bilo nekaj pripadnikov Slovenske vojske integriranih tudi v logistični element ameriške čete.

Z udeležbo na tem usposabljanju je Slovenska vojska izkazala svojo zavezniško solidarnost, verodostojnost in konkretno pripravljenost sodelovanja pri nadaljnjem uresničevanju ukrepov iz Akcijskega načrta pripravljenosti, nudenju varnostnih zagotovil in krepitvi obrambno-odvračalne drže Nata, čemur je nedavni vrh zavezništva v Varšavi namenil posebno pozornost. Obenem se z udeležbo na usposabljanju solidarno odziva na zaprosilo za izvedbo jamstvenih ukrepov Litve, Latvije, Estonije, Poljske, Slovaške, Madžarske, Romunije in Bolgarije.

Fotografije: arhiv 1. brigade Slovenske vojske