Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

22.10.2008

Visoka kohezija med slovenskimi vojaki na Kosovu

Pripadnice in pripadniki 18. kontingenta Slovenske vojske na Kosovu uspešno in kakovostno izvajajo naloge za podporo miru. V anketi, ki so jo med udeleženci misije opravili strokovnjaki za ugotavljanje psihosocialne klime, so udeleženci visoko ocenili horizontalno in vertikalno kohezijo.

V preteklem tednu je v slovenski javnosti odmeval primer anonimnega pisma, v katerem je bila vsebina o domnevnem nezadovoljstvu med pripadnicami in pripadniki, ki se trenutno nahajajo na operaciji kriznega odzivanja na Kosovu.  Zaradi razjasnitve okoliščin, ki so nastale v zvezi s tem, je poveljnik sil na Kosovo napotil skupino častnikov, ki je ugotovila, kako je do nejasnosti, navedenih v anonimnem pismu, sploh prišlo in kdo je za to odgovoren. Skupina ni ugotovila bistvenih odstopanj pri organizaciji in izvedbi nalog ter življenju in delu pripadnic in pripadnikov kontingenta. Zaradi navedenega poveljnik sil ni izdal nobenih dodatnih ukrepov.

Udeležencem misije bo v celoti zagotovljena pravica do izrabe dopusta v času opravljanje misije. V izjemnih primerih  tudi v dveh delih, kadar bodo do tega opravičeni zaradi družinskih razmer.

V skupini je bila tudi pomočnica za psihološko dejavnost, ki je v anketi med pripadnicami in pripadniki ugotovila visoko zaupanje v sposobnosti za izvajanje nalog udeležencev na misiji, kakor tudi  primerno zaupanje v sodelavce in poveljujoče.