Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

23.04.2015

Visok obisk v Natovem centru odličnosti za gorsko bojevanje

V četrtek, 23. aprila, sta Natov center odličnosti za gorsko bojevanje v Poljčah obiskala veleposlanik ZDA v Sloveniji Brent R. Hartley in poveljnik kopenske vojske ZDA v Evropi generalpodpolkovnik Frederick »Ben« Hodges. S predstavniki Centra in s predsedujočim Usmerjevalnemu odboru brigadirjem mag. Bojanom Pograjcem  sta se pogovarjala o novoustanovljeni instituciji, ki bo zagotavljala podporo zavezništvu in zainteresiranim partnerjem na področju gorskega bojevanja.

Gostom je direktor centra polkovnik Boštjan Blaznik predstavil načrte za akreditacijo in aktivacijo tega, sogovorniki pa so izpostavili pomen vsebin, ki so razlog za obstoj centra. Celosten pristop k razvoju gorskega bojevanja se bo odražal skozi področja doktrin, standardov, konceptov, naučenih izkušenj ter izobraževanja in usposabljanja. Te vsebine, združene v končne produkte, bodo lahko podpirale zavezništvo pri njegovem temeljnem poslanstvu. Gosta sta pokazala veliko zanimanje za obravnavane vsebine in ob tem zagotovila svojo podporo pri nadaljnjem razvoju novega Natovega centra odličnosti za gorsko bojevanje.