Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

27.09.2017

Veščinski center, vstopno mesto novozaposlenih v Slovenski vojski, z novim poveljnikom

V petek, 29. septembra, ob 10. uri bo vojaška slovesnost ob primopredaji dolžnosti poveljnika Veščinskega centra v Vojašnici Janka Premrla Vojka v Vipavi. Dosedanja poveljnica podpolkovnica Nataša Zorman bo svojo dolžnost predala podpolkovniku Iztoku Stavanji.

Podpolkovnica Nataša Zorman po predaji dolžnosti odhaja na generalštabni tečaj. Pred tem je opravljala naloge v 1. brigadi Slovenske vojske kot načelnica oddelka za civilno-vojaško sodelovanje in višja častnica v operativnem sektorju ter bila namestnica poveljnika 132. gorskega bataljona. Za njo so tri mednarodne misije, dve v silah Kfor na Kosovu in ena v Afganistanu. Na zadnjih dveh je bila namestnica poveljnika slovenskega vojaškega kontingenta.

Podpolkovnik Iztok Stavanja v center prihaja iz Poveljstva sil, kjer je opravljal delo višjega častnika za povezave. Pred tem je opravljal številne operativne naloge in bil med drugim namestnik poveljnika 45. oklepnega bataljona v Pivki. Za njim sta tudi mednarodni operaciji, prva v silah Kfor na Kosovu in druga v vlogi poveljnika kontingenta na misiji Isaf v Afganistanu.

Veščinski center je prva vstopna točka za vse nove sodelavce Slovenske vojske, saj zagotavlja enoten program temeljnega vojaškostrokovnega usposabljanja (TVSU) za kandidate za vojake, častnike, vojaške uslužbence, vojake na prostovoljnem služenju vojaškega roka ter pripadnike prostovoljne rezerve. Uresničuje tudi nadaljevalno vojaško usposabljanje za vojaka strelca.

Slovenska vojska še naprej zaposluje in vabi v svoje vrste nove kandidate in kandidatke. Različne oblike sodelovanja v njej so natančneje opisane na www.postanivojak.si. V stalni sestavi Slovenske vojske se lahko zaposlijo kandidati, stari od 18 do 27 let, pogodbe o služenju v rezervni sestavi lahko sklenejo kandidati, stari do 45 oziroma 55 let, za tri mesece pa se vojski na prostovoljnem služenju vojaškega roka lahko pridružijo kandidati, stari od 18 do 27 let. Vsi, ki s Slovensko vojsko sklenejo pogodbo o zaposlitvi kot pripadniki stalne sestave, prejmejo tudi finančno nagrado v višini do pet povprečnih bruto plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji.