Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

18.04.2019

Veščinski center Slovenske vojske

Začetek Veščinskega centra (VC) kot vstopne točke za delo z različnimi statusi v Slovenski vojski sega v leto 2003, ko je bil ustanovljen Center za usposabljanje Vipava (CU Vipava). Med preoblikovanji SV sta se spreminjali tudi struktura ter uvrstitev centra v liniji poveljevanja in kontrole SV. Po zadnji transformaciji leta 2013 se je enota oblikovala kot Veščinski center SV in spada v strukturo Centra vojaških šol (CVŠ), deluje pa v Vojašnici Janka Premrla Vojka (VJPV) v Vipavi. Formacija enote je sestavljena iz vodstva, učnih vodov in EVOJ JPV. Od ustanovitve CU Vipava do danes se je na programih zvrstilo 12.158 kandidatov različnih statusov, in sicer kandidati za vojaka, kandidati za vojaškega uslužbenca ter kandidati za častnika. Po programu temeljnega vojaškostrokovnega usposabljanja (TVSU) se usposabljajo še vojaki na prostovoljnem služenju vojaškega roka (PSVR) in pogodbene rezervne sestave (PRS), ki pridobijo tudi VED A11101 strelec.

Glede na statistične podatke za leti 2017 in 2018 opažamo zmanjševanje zanimanja za udeležbo kandidatov na vseh programih temeljnega vojaškostrokovnega usposabljanja in osnovnega vojaškostrokovnega usposabljanja ter po vseh statusih (stalna sestava, prostovoljno služenje vojaškega roka in pogodbena rezervna sestava). Podatki kažejo, da se je leta 2017 vojaškega izobraževanja in usposabljanja v VC udeležilo skupno 362 kandidatov, leta 2018 pa le še 202 kandidata, kar kaže na 44-odstotno znižanje udeležbe.

Na podlagi analize razlogov prekinitev ugotavljamo:
• povečalo se je število prekinitev delovnega razmerja na lastno željo (boljša zaposlitev zunaj Ministrstva za obrambo, spoznanje, da so se prenaglili pri odločitvi, in podobno),

• povečalo se je tudi število prekinitev usposabljanj iz zdravstvenih razlogov (največ je starih poškodb in bolezni, ki se pri usposabljanju spet pojavijo, sledijo nove poškodbe, sprememba zdravstvenega statusa in drugo),

• znižala se je prekoračitev dovoljene desetodstotne odsotnosti z usposabljanja (razlog so predvsem bolniške odsotnosti, pri čemer ugotavljamo, da se to pogosto zlorablja za prekinitev brez vračanja plačila stroškov usposabljanja),

• zmanjšalo se je število prekinitev usposabljanj zaradi neizpolnjevanja programa (programa TVSU in OVSU sta sestavljena iz več faz, prehod v višjo fazo pa je mogoč šele po uspešno opravljenem preverjanju iz določenih vsebin, pri čemer imajo kandidati možnost ponavljanja preverjanja še dvakrat, in sicer drugič pred komisijo).

Pomanjkanje ustreznega kadra se kaže tudi v številu pripadnikov stalne sestave Veščinskega centra, predvsem pri izvajalcih usposabljanja, pri katerih je stanje glede popolnjenosti enote na komaj še delujočem minimumu. Zavedamo se, da premajhen priliv kadra v Slovensko vojsko pomeni tudi manj kadra za različne dolžnosti v Veščinskem centru.

Ob zavedanju dejstva, da Slovenska vojska nujno potrebuje nov kader, zadnje promocijske dejavnosti v kombinaciji z drugimi dejavniki pa pri tem niso bile uspešne, so za slovenski vojaški kadrovski sistem nujne tako kratkoročne kot dolgoročne spremembe, ki bi vključevale konceptualne in statusne spremembe pripadnikov Slovenske vojske.

Fotografije: všvod. Mitja Močnik in švod. Sebastjan Cej

Video posnetek (mp4): Marjan Suhi, MORS

Urjenje iz vkrcavanja v transportni helikopter Cougar na Bloški Polici.

Streljanje z AP na STRVAD Bloška Polica.

V sklopu terenskega usposabljanja so tudi vsebine iz maskiranja.