Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

29.11.2010

Večnamensko ladjo Triglav 11 uvajajo v operativno uporabo

Po vplutju večnamenske vojaške ladje Triglav 11 v koprsko pristanišče štiriindvajsetčlanska posadka nadaljuje delo na domačih tleh. Posadka je organizirana v oddelke in jo sestavljajo: poveljstvo ladje, navigacijsko-brodarski oddelek, artilerijsko-raketni oddelek, mornariško-tehnični oddelek in oddelek za podporo. Večnamenska ladja Triglav ni samo okrepila obrambne sposobnosti v slovenskem akvatoriju, temveč bo v prihodnje predstavljala pomembno zmogljivost varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na morju, zagotavljala bo vojaško in ekološko varnost ter varnost ljudi na morju in v priobalnem pasu. Ladja bo poleg vojaško-obrambnih in zaščitno-reševalnih namenov služila tudi za pedagoško-raziskovalne namene.

Za privez ladje je bil trenutno dodeljen začasni prostor na terminalu Luke Koper, ki je v neposredni bližini vojaškega priveza, kjer se nahaja tudi hitra patruljna ladja Ankaran 21. Z Luko Koper potekajo dogovori o ureditvi stalnega priveza za obe ladji. Glede na potek dogovarjanj naj bi bil v naslednjem letu zagotovljen stalni privez.

Postopki usposabljanja posadke in uvajanja ladje v operativno uporabo so opredeljeni v Načrtu uvajanja tipa Svetlyak v operativno uporabo v Slovensko vojsko.
Uvajanje se izvaja v več fazah. Prva faza usposabljanja posadke se je začela 2. avgusta 2010 na Inštitutu federalne službe varnosti (FSB) v Anapi, kjer je posadka spoznavala pravila in zakonike, postopke PINK, konstrukcijo ladje, njene oborožitvene sisteme, pogonske sisteme ter znanje nadgrajevala na simulatorju s poudarkom na vodenju in poveljevanju ter upravljanju z ladjo v različnih vremenskih pogojih. Po končanem teoretičnem usposabljanju se je usposabljanje nadaljevalo na ladji Triglav v ladjedelnici Almaz v Sankt Petersburgu in med plovbo po Finskem zalivu, kjer je bilo izvedeno tudi kontrolno streljanje s strani državne komisije. Druga faza usposabljanja in uvajanja ladje v operativno uporabo se je začela s prevzemom ladje in plovbo iz Luke Novorossiysk v matično Luko Koper.

Posadko Triglava v prihodnje čaka še precej nalog, vezanih na doseganje njenih končnih operativnih zmogljivosti. Posadka se bo urila skladno z začasnim navodilom bojne in redne organizacije ladje Triglav za uporabo vseh ladijskih sistemov. Tako bodo pripadniki po novem letu nadaljevali urjenje za samostojno opravljanje funkcionalnih dolžnosti posameznika, kolektivno usposabljanje za izvajanje taktičnih postopkov, izvajali bodo urjenja in vaje za doseganje potrebne usposobljenosti pri opravljanju namenskih nalog, sodelovali na vajah zaščite in reševanja (z URSZR), sodelovali s Srednjo pomorsko šolo in Fakulteto za pomorstvo in promet na raziskovalno-izobraževalnem področju ter sodelovali na mednarodnih vojaških pomorskih vajah v okviru večnacionalnih pomorskih sil.

Delno je posadka večnamenske ladje že usposobljena za naloge zaščite in reševanja ter iskanja in reševanja na morju, polno bojno usposobljenost pa bo dosegla predvidoma po udeležbi na mednarodni pomorski vaji v Republiki Sloveniji sredi leta 2012.