Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

26.10.2018

Vaja Falco VIII. je končana

S sklepno analizo in postrojem se je v petek, 26. oktobra, v Vojašnici Petra Petriča v Kranju končala vaja Falco VIII.

Namen vaje, ki je potekala pod vodstvom Poveljstva sil Slovenske vojske in Vojaške zdravstvene enote (Logistična brigada), je bilo urjenje skupnega delovanja enot Slovenske vojske, ki imajo zmogljivosti za delovanje na področju biološke obrambe, ter ob sodelovanju referenčnih laboratorijev izvesti realistično usposabljanje na področju biološkega nadzora, vzorčenja in identifikacije. Cilj vaje je bil nadaljevati z operativnimi zmogljivostmi LAB JRKBO, nadgraditi znanje in usposobljenost. Na vaji so lahko preverili nove metode in postopke pri odkrivanju bioloških agensov, izvedli urjenje s pravimi biološkimi agensi, urili postopke biološkega nadzora, vzorčenja, identifikacije in dekontaminacije, urili postopke poveljevanja, vodenja in kontrole enot ter spremljanja situacije na poveljniškem mestu. Na vaji, ki je potekala na različnih lokacijah (Vojašnica Petra Petriča, strelišče Mačkovec, Vojašnica barona Andreja Čehovina, Brezje) so poleg pripadnikov Laboratorija za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo Vojaške zdravstvene enote sodelovale tudi čete JRKBO 1. BR in 72. BR, pripadniki EKIS in trije pripadniki oboroženih sil ZDA (Nacionalna garda Kolorada-Colorado National Guard) ter laboratorija Veterinarske in Medicinske fakultete (kot referenčna laboratorija).

Vaja se je končala s sklepno analizo in postrojem, kjer so pripadnikom enot podelili potrdila o udeležbi. »Namen vaje, enotam zagotoviti kvalitetno usposabljanje na področju biološke obrambe, je bil v celoti izpolnjen. Na analizi so udeleženci pohvalili scenarij in incidente, ki so bili realistični in premišljeni, ter izrazili zadovoljstvo nad izvedenim delom in usposabljanjem. Eden izmed pomembnejših ciljev je bil sodelovanje med vsemi tremi četami JRKBO (LAB JRKBO, ČJRKBO 1. in 72. brigade) in elementom EKIS. Kvalitetno pripravljeno vadbeno okolje in incidenti so poskrbeli, da nalog na vaji ni bilo mogoče opraviti brez povezovanja med enotami. Pokazalo se je, da smo med seboj odvisni, ter da brez vključevanja vseh zmogljivosti ne moremo delovati v JRKB-okolju. S podporo referenčnih laboratorijev Inštituta za mikrobiologijo in parazitologijo Veterinarske fakultete ter Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete je bilo zagotovljeno usposabljanje mobilnih bioloških laboratorijev z izvornimi biološkimi materiali (bakterije in virusi). Vaje so se udeležili tudi pripadniki Nacionalne garde Colorada,« je ob koncu povedal vodja vaje major Matjaž Bončina iz Vojaške zdravstvene enote Slovenske vojske.

Fotografije: VVU XI. r. Rajko Petek (OOJ) in vvod Maja Fišnar (VZE)