Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

28.08.2015

Vaja Falco V se je končala z dnevom za medije in povabljene goste

Z dnevom za povabljene goste in medije se je v petek, 28. avgusta, v kranjski vojašnici Petra Petriča končala letošnja vaja Falco V. Njen namen je bil uriti skupno delovanje enot Slovenske vojske, Civilne zaščite, Policije, Rdečega križa ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, s čimer se bosta izboljšala medsebojno poznavanje in sodelovanje služb, ki imajo zmogljivost za posredovanje ob jedrskem, radiološkem, kemičnem ali biološkem dogodku v Republiki Sloveniji. Glavni poudarki letošnje vaje so bili na reševanju in oskrbi ljudi, množični dekontaminaciji ljudi in objektov, vzorčenju ter analizi neznanega biološkega agensa.

Zadnji dan vaje je bil povabljenim gostom, med katerimi je bil tudi načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor dr. Andrej Osterman, in medijem predstavljen potek letošnje vaje, nato je sledil prikaz opreme in postopkov vseh sodelujočih enot. »Z letošnjo vajo sem zelo zadovoljen. Veseli me dejstvo, da so bili vsi udeleženci vaje zelo motivirani in željni dela. Vsi so se bili pripravljeni naučiti nekaj novega. Vsekakor smo cilje vaje dosegli saj se je izkazalo, da je sodelovanje med civilnimi enotami in enotami, ki imajo zmogljivosti za posredovanje v primeru biološkega dogodka, odlično. Seveda se je pokazala marsikatera pomanjkljivost, a namen vaje je bil, da dvignemo nivo sodelovanja na višjo raven, da se naučimo nekaj novega in da se usposabljamo z biološkimi agensi,« je ob koncu vaje poudaril vodja vaje nadporočnik David Škoberne, poveljnik Laboratorija za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo Vojaške zdravstvene enote. Vsekakor se je tudi tokrat pokazalo, da le ob skupnem sodelovanju vseh omenjenih organizacij lahko dobro ukrepamo v primeru jedrskega, radiološkega, kemičnega ali biološkega dogodka v Republiki Sloveniji.

Prvi dan vaje Falco VDrugi dan vaje Falco V, Tretji dan vaje Falco V, Četrti dan vaje Falco V

Fotografije: desetnica Manca Bole, 157. logistični polk

Zadnji dan vaje se je pričel s slovesnim prihodom načelnika Generalštaba Slovenske vojske generalmajorjem dr. Andrejem Ostermanom.

Zbrane goste in predstavnike medijev je najprej nagovoril …

… poveljnik Logistične brigade brigadir Milan Žurman.

Prikaz sodelujočih enot na letošnji vaji.

Prikaz opreme in postopkov sodelujočih enot je pričel gospod Marko Tomazin, …

… predstavnik Gasilske brigade Ljubljana.

Prihod helikopterja 15. PVL z vzorcem.

Med povabljenimi gosti je bil tudi gospod Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite RS.

Za sodelujočimi na vaji …

… je naporen …

… in zahteven teden,

kar so ugotovili tudi predstavniki medijev.