Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

25.10.2019

Vaja Falco IX uspešno končana

Od ponedeljka, 21., do petka, 25. oktobra, je v Vojašnici Petra Petriča v Kranju potekala vaja  Falco IX, namen katere je usposabljanje posameznika in enote v realnih pogojih dela z biološkimi agensi. Na vaji so sodelovali pripadniki Poveljstva Vojaške zdravstvene enote, Laboratorija za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo, Lahke premične bolnišnice Role 2LM, Veterinarske enote, Zdravstvene čete vzhod in zahod ter predstavniki Gasilske brigade Kranj in Nacionalnega veterinarskega inštituta kot referenčnega laboratorija.

Namen vaje je bilo usposobiti posameznika in enoto kot celoto za opravljanje nalog biološke detekcije, vzorčenja, identifikacije, analize in dekontaminacije, skladno s pravili in taktičnimi načeli bojne uporabe enote. V sodelovanju s civilnimi inštitucijami so utrdili obvladovanje postopkov delovanja in izmenjali izkušnje. Cilj vaje je bil nadaljevati z operativnimi zmogljivostmi LAB JRKBO, nadgraditi znanje in usposobljenost. Na vaji so preverili nove metode in postopke pri odkrivanju bioloških agensov, izvedbo urjenja z biološkimi agensi ter postopkov biološkega nadzora, vzorčenja, identifikacije in dekontaminacije. Prav tako so urili postopke poveljevanja, vodenja in kontrole enot ter spremljanja situacije na poveljniškem mestu.

Vaja se je končala s sklepno analizo in postrojem, kjer so sodelujoči prejeli potrdila o udeležbi. Namen vaje, ki je bila izvedena z realističnimi in s premišljenimi incidenti ter scenariji, je bil v celoti izpolnjen.

Fotografije: 1, 3, 4, 10, 11 – naddesetnik Miha Prijatelj, ČJRKBO/RB/1. BR SV, 2, 5–9, 12 pripadniki VZE/LOGBR