Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

19.06.2015

Vaja elektronskega motenja Ramstein Guard

Med 22. in 26. junijem bo v zračnem prostoru Republike Slovenije mednarodna vojaška vaja elektronskega bojevanja Ramstein Guard. Na vaji bodo sodelovali enote in poveljstva, vključeni v Natov integrirani sistem nadzora zračnega prostora (NATO Integrated Air and Missile Defence System – NATINAMDS ) na območju odgovornosti združenega poveljstva (Combined Air Operations Centre Torrejon).

Dejavnosti so usmerjene v pravilno ukrepanje in boj proti elektronskim motnjam v stvarnih razmerah. Vaja je namenjena urjenju enot za prepoznavanje elektronskih motenj, zmanjšanje njihovega vpliva ter delovanje v razmerah elektronskega motenja radarjev, komunikacijskih sredstev ter sistemov poveljevanja in kontrole.

Na vaji sodeluje 152. letalska eskadrilja Slovenske vojske s parom letal Pilatus PC-9M Hudournik, 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora s četo za nadzor in kontrolo zračnega prostora, radarskima položajema dolgega dosega na Ljubljanskem vrhu in Ledinekovem Koglu ter dvema mobilnima radarskima sistemoma kratkega dosega. Vaje se udeležuje tudi Enota za elektronsko bojevanje.

Letala Pilatus PC 9M in elektronski motilec Falcon DA-20 iz Velike Britanije bodo med 22. in 26. junijem opravljali svoje naloge v osrednjem in JV delu zračnega prostora Republike Slovenije, na višinah med 1000 in 4000 metri. Dnevne naleta bosta skladno z vremenskimi razmerami dva, in sicer med 9. in 12. uro ter med 14. in 17. uro.