Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

19.01.2009

Vabilo za udeležbo na vojaški vaji Sokol II v Nemčiji

Predstavnike medijev vabimo, da se v petek, 6. februarja, udeležijo ogleda vojaške vaje Sokol II, ki bo potekala v Hohenfelsu v Nemčiji. Gre za usposabljanje pripadnic in pripadnikov lahke bataljonske bojne skupine (LBBSk) Slovenske vojske za sodelovanje v operacijah kriznega odzivanja, s poudarkom na operaciji Joint Enterprise na Kosovu. Vajo si bo ogledala tudi ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič.

LBBSk je zmogljivost SV, ki združuje več rodov SV, katerih učinki se med seboj dopolnjujejo in krepijo, predstavlja pa temelj združenega bojevanja rodov SV. S takim načinom organiziranja LBBSk dosega usklajenost vseh sedmih bojnih funkcij, in sicer manever; ognjeno podporo; obveščevalno zagotovitev; premičnost, oviranje in preživetje; zračno obrambo; zagotovitev delovanja; poveljevanje in kontrolo. Njena modularnost omogoča možnost prilagajanja strukture glede na poslanstvo in bistvene naloge. V okviru LBBSk delujejo 10. motorizirani bataljon in osem modulov iz drugih enot SV, in sicer namensko logistična četa in skupina za kontrolo prometa iz 670. poveljniško-logističnega bataljona, enota za informiranje in skupina za psihološko delovanje iz 5. obveščevalno-izvidniškega bataljona, lahki raketni vod zračne obrambe iz 9. bataljona zračne obrambe, vod za zveze iz 11. bataljona za zveze, inženirski vod iz 14. inženirskega bataljona, vod RKBO iz 18. bataljona za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo, oddelek vojaške policije iz 17. bataljona vojaške policije in modul za civilno-vojaško sodelovanje.

Ogled vaje bo potekal predvidoma po naslednjem programu:
- ob 6. uri: odhod z letališča Jožeta Pučnika Ljubljana,
- ob 10. uri: prihod v Hohenfels,
- od 10. do 15. ure: ogled aktivnosti,
- ob 15. uri: vrnitev (prihod na letališče Jožeta Pučnika Ljubljana je predviden ob 19. uri).

Zaradi organizacije prevoza in ureditve vstopa v vojaško bazo naj udeleženci ogleda svoje podatke, in sicer ime ter priimek, datum rojstva in številko osebnega dokumenta, najpozneje do 21. januarja sporočijo na naslov Jasna.Strmole(at)mors.si. Število potnikov je omejeno.

Več informacij: Jasna Strmole, telefon 031/330 967