Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

03.08.2011

Vabilo na slovesno prisego kandidatov za poklicnega vojaka in vojakov na prostovoljnem služenju vojaškega roka

Predstavnike medijev vabimo, da se v četrtek, 4. avgusta, ob 14. uri na postrojitvenem prostoru v Vojašnici Janka Premrla - Vojka, Beblerjeva 28, Vipava, udeležijo slovesne prisege kandidatov za poklicnega vojaka (vojak) in kandidatov na prostovoljnem služenju vojaškega roka (PSVR). V usposabljanje, ki za obe generaciji poteka od 18. aprila do 5. avgusta, je v generaciji vojak vključenih 20 kandidatov, od tega eno dekle. V generacijo PSVR v Novem mestu je vključenih 26 kandidatov, od tega dve dekleti. Zbrane bo nagovoril namestnik poveljnika Centra za usposabljanje podpolkovnik Gregor Ribnikar.

Usposabljanje prvih kandidatov za poklicne vojake so v Centru za usposabljanje (CU) Vipava začeli 3. marca 2003. Do danes je usposabljanje uspešno končalo 4140 kandidatov, ki so bili razporejeni v enote Slovenske vojske. Kandidati se usposabljajo po programu temeljno vojaškostrokovno usposabljanje (TVSU). Po uspešno končanem programu, ki traja od tri do štiri mesece, kar je odvisno od tega, ali se usposabljajo kandidati za vojaka, častnika ali vojaškega uslužbenca, vojak pridobi vojaško evidenčno dolžnost (VED) 11101 pehota. Letos je usposabljanje končalo 122 vojakov.

V program TVSU so vključeni tudi kandidatke in kandidati na prostovoljnem služenju vojaškega roka (PSVR), ki se izvaja v CU v Vipavi ter podrejenih enotah CU v vojašnicah na Bohinjski Beli, v Murski Soboti in Novem mestu. Prva generacija kandidatov na prostovoljnem služenju vojaškega roka je začela usposabljanje 12. januarja 2004. Do danes je prostovoljno služenje vojaškega roka uspešno končalo 1245 kandidatov. Letos je usposabljanje končalo 112 vojakov.

Po končanem usposabljanju v Vipavi lahko kandidati vojaško pot nadaljujejo v stalni sestavi (STAS) ali prostovoljni pogodbeni rezervni sestavi Slovenske vojske (PPRS).

Vljudno vabljeni!

Več informacij: Carmen Kos, mobilni telefon: 041 959 179.