Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

18.01.2016

Vabilo medijem na slovesnost ob primopredaji sestave SV v Natovih odzivnih silah

Predstavnike medijev vabimo, da v torek, 19. januarja, ob 11. uri v Vojašnici Petra Petriča v Kranju spremljajo slovesnost ob primopredaji sestave Slovenske vojske v Natovih odzivnih silah. Četa vojaške policije bo dolžnost sodelovanja v odzivnih silah predala dvema zmogljivostma: helikopterju za medicinsko evakuacijo in radiološkemu laboratoriju ter njunemu strokovnemu osebju. Slovenska vojska leta 2016 nadaljuje dejavno sodelovanje v sestavi Natovih odzivnih sil in zagotavlja stalno pripravljenost obeh zmogljivosti v Republiki Sloveniji z odzivnim časom pet dni od aktiviranja sil. Zmogljivost radiološkega laboratorija se po aktiviranju pridruži večnacionalnemu bataljonu JRKBO na Poljskem, zmogljivost helikopterja pa se podredi Natovemu poveljstvu zračne komponente v Italiji. Deklarirani zmogljivosti sta popolnjeni za 15-dnevno samostojno delovanje brez dodatne podpore. Z zagotavljanjem visoke stopnje pripravljenosti Slovenska vojska omogoča hitro vključitev deklariranih zmogljivosti v nosilne enote znotraj združene sile za zelo hitro posredovanje in njihovo nadaljnje angažiranje po odločitvi zavezništva ter na podlagi posebnega sklepa Vlade Republike Slovenije.

Posledica uresničevanja akcijskega načrta pripravljenosti, sprejetega na zasedanju Nata v Walesu jeseni 2014, je oblikovanje začasnih odzivnih zmogljivosti v okviru povečanega obsega sil zaradi zaznanih varnostnih tveganj. Leta 2016 Republika Slovenija najavljene zmogljivosti za takojšnje odzivne sile zato zagotavlja v združenih silah za zelo hitro posredovanje.

Več informacij: majorka Mateja Trošt, telefon 051 389 719.