Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

08.06.2016

Vabilo medijem na slovesno prisego ob koncu usposabljanja poklicnih vojakov in vojakov prostovoljcev

V petek, 10. junija, bo ob 10. uri v Veščinskem centru v Vipavi slovesna prisega poklicnih vojakov in vojakov na prostovoljnem služenju vojaškega roka. Vojaki so uspešno opravili temeljno vojaško usposabljanje, v program pa se je devet kandidatov za vojaka, vojaška uslužbenka in 21 vojakov prostovoljcev vključilo 7. marca.

Temeljno vojaško usposabljanje (TVU) se v Veščinskem centru izvaja kot enovit program za prostovoljce na služenju vojaškega roka (PSVR) in vse kategorije kandidatov za zaposlitev v SV (vojake, častnike in vojaške uslužbence). Program obsega tri stopnje.

Prostovoljno služenje vojaškega roka (PSVR) je namenjeno državljankam in državljanom RS, ki se želijo seznaniti z vojaškim življenjem in pridobiti temeljno vojaško znanje in temeljne veščine. Z uspešno končanim programom vojaki pridobijo splošno vojaško evidenčno dolžnost (VED) vojak A11100.
Temeljno vojaško usposabljanje je namenjeno vsem državljanom in državljankam, ki se želijo zaposliti v SV. Uspešno opravljeno usposabljanje je za kandidata za vojaka in častnika pogoj za pridobitev splošnega VED vojak A11100, kandidati za vojaške uslužbence pa pridobijo VED A20050 (nižji vojaški uslužbenci – NVU) in A40050 (višji vojaški uslužbenci – VVU). Kandidati za častnika z opravljenim temeljnim vojaškim usposabljanjem lahko nadaljujejo vojaško izobraževanje in usposabljanje na Šoli za častnike, vojaškim uslužbencem pa se to šteje kot opravljena prva faza osnovnega usposabljanja za delo v vojski.

Od leta 2003 je različne oblike temeljnega vojaškega usposabljanja uspešno končalo 3596 poklicnih vojakinj in vojakov ter 1820 vojakinj in vojakov na prostovoljnem služenju vojaškega roka. Izmed vseh, ki so bili napoteni na PSVR, je vlogo za zaposlitev v SV dala skoraj polovica, zaposlilo pa se jih je približno 30 odstotkov oziroma skoraj vsak tretji kandidat.

Več informacij: majorka Mateja Trošt, mobilni telefon 051 389 719