Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

11.12.2019

Vabilo medijem na prisego ob koncu usposabljanja kandidatov za poklicnega vojaka in častnika, kandidatov na prostovoljnem služenju vojaškega roka in pripadnikov pogodbene rezervne sestave

V petek, 13. decembra, ob 13. uri bo v Vojašnici Janka Premrla Vojka v Vipavi slovesna prisega ob koncu usposabljanja kandidatov za poklicnega vojaka in častnika, vojakov na prostovoljnem služenju vojaškega roka in pripadnikov pogodbene rezervne sestave generacije september 2019. Slavnostni govornik na slovesnosti bo namestnik poveljnika Centra vojaških šol brigadir mag. Vilibald Polšak.

Usposabljanje generacije je po programu Temeljnega vojaškostrokovnega usposabljanja potekalo od 9. septembra. Program je uspešno končalo deset kandidatov za poklicnega vojaka, sedem kandidatov za častnika, enajst vojakov na prostovoljnem služenju vojaškega roka ter dva pripadnika in ena pripadnica pogodbene rezervne sestave.

Dodatne informacije: podpolkovnica Mateja Trošt, mobilni telefon 051 389 719

 

OE CVŠ

Število vseh tečajnikov/

kandidatov/

slušateljev, ki so končali izobraževanje/

usposabljanje v okviru VC od leta 2003

Število vseh tečajnikov/kandidatov/

slušateljev, ki se trenutno izobražujejo/usposabljajo v okviru VC

Število vseh tečajnikov/kandidatov/

slušateljev, ki so leta 2019 končali izobraževanje/

usposabljanje v okviru VC

VC

12.010

62 (od tega jih 31 konča 13. 12. 2019)

152