Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

13.01.2015

Vabilo medijem na ogled predstavitve usposabljanja s prvo generacijo kandidatov v letu 2015

Predstavnike medijev vabimo, da si v sredo, 14. januarja, ob 11.30 v Vojašnici Janka Premrla Vojka v Vipavi (Beblerjeva 28) ogledajo del triinpolmesečnega usposabljanja z novo januarsko generacijo kandidatov, prvo v letu 2015. Usposabljanja se udeležuje 29 kandidatov za vojaka in štirje kandidati za častnika. Predstavniki medijev se bodo kandidatom lahko pridružili tudi med izvajanjem postrojitvenih postopkov brez orožja.


Zaposlovanje novih pripadnikov in pripadnic poteka skladno s kadrovskim načrtom o zaposlovanju v Slovenski vojski, s katerim je Vlada Republike Slovenije določila zgornjo mejo števila zaposlenih. Ta za leti 2015 in 2016 predvideva 7.254 pripadnikov in pripadnic stalne sestave. V preteklih letih se je Slovenska vojska v večjem številu dopolnjevala z novimi kandidati in kandidatkami, lani pa se je številčna rast ustavila in se dopolnjujejo le nadomestne zaposlitve, kar pomeni, da se število zaposlenih ohranja. Nadomestne zaposlitve so prilagojene kadrovskim potrebam glede na pričakovane odhode, pri čemer se predvideva, da bo Slovenska vojska leta 2015 enote lahko dopolnila s približno 380 nadomestnimi zaposlitvami.
Vljudno vabljeni!


Več informacij: Carmen Kos, mobilni telefon 041 959 179