Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

26.11.2015

V Ženevi delavnica o varnosti za področje streliva in minskoeksplozivnih sredstev

Na delavnici, ki je potekala 18. in 19. novembra, so obravnavali stanje na področju mednarodnih tehničnih priporočil na področju streliva – IATG (International Ammunition Tehnical Guidelines) in standarde s področja varnega dela s strelivom.

Namen dvodnevne konference, ki se je je kot predstavnik Slovenske vojske (SV) udeležil višji vojaški uslužbenec XIII. razreda Blaž Mihelič iz Inženiringa, je bil, da bi priporočila IATG postala vsesplošni standardi v svetu tako na vojaškem kot civilnem področju. Konference, na kateri so bile izmenjane informacije in izkušnje pri delu in implementaciji standardov IATG in je potekala pod okriljem Organizacije združenih narodov (UN Safer Guard Technical Review Board and Strategic Coordination Group), se je udeležilo 28 ekspertov iz različnih držav in mednarodnih organizacij.

Predstavnik SV je predstavil sodelovanje SV z Ustanovo za krepitev človekove varnosti s sedežem na Igu na področju uničevanja viškov oporečnega streliva v centralni Aziji ter dela na področju varnega hranjenja streliva in minskoeksplozivnih sredstev – SiMES, pa tudi svoje izkušnje pri implementaciji standardov na omenjenih področjih. ''Predstavitev je bila podkrepljena z mnogimi fotografijami in je bila dobro sprejeta med udeleženci. Na podlagi videnega so mnogi izrazili zanimanje za  sodelovanje (Bangladeš, Švedska, Švica, Nemčija …). Zelo so bili navdušeni nad priročnikom o izračunu varnostnih razdalj, ki temelji na IATG 01.80. Dobili smo tudi povabilo, da predstavimo naše delo na First Peace Technology Conference, ki bo prihodnje leto na Švedskem. Pisarna Organizacije združenih narodov za razorožitev (UNODA) pripravlja postopek izbire mednarodnih ekspertov, ki bi sodelovali na mednarodnih misijah v primeru nesreč, ki nastanejo zaradi eksplozij skladišč streliva ali drugih potreb, na povabilo držav članic OZN. Ker gre za temeljne standarde na področju streliva, je pomembno, da je prisotna tudi SV, saj le tako lahko sodelujemo pri kreiranju standardov in smo posledično neposredno obveščeni, kaj se dogaja na tem področju. Takšne konference so izredno pomembne pri navezavi stikov z eksperti iz drugih držav ter izmenjavi informacij in ekspertiz,'' je po vrnitvi v domovino povedal Blaž Mihelič. 

Fotografije: višji vojaški uslužbenec XIII. razreda Blaž Mihelič, Inženiring