Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

09.01.2009

V Vojašnici Cerklje ob Krki obeležili dan vojaškega letalstva

Dan slovenskega vojaškega letalstva – 12. januar – so vojaški letalci zaznamovali s slavnostnim postrojem pripadnikov Brigade zračne obrambe in letalstva v Vojašnici Cerklje ob Krki. Na prireditvi je bil slavnostni govornik načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalpodpolkovnik Albin Gutman, ki je poudaril pomen vojaškega letalstva. Ob tej priložnosti je poveljnik sil Slovenske vojske brigadir Alan Geder Letalski šoli simbolično izročil ključe novega šolskega helikopterja bell-206 jet ranger, ki je bil uveden v operativno uporabo v lanskem letu.

Praznik slovenskega vojaškega letalstva je sicer povezan z ustanovitvijo ljubljanske in mariborske letalske stotnije 14. in 15. decembra 1918. V obeh stotnijah, ki sta bili pod okriljem Maistrovih enot, so leteli slovenski piloti iz avstro-ogrskega vojaškega letalstva. Ljubljanska letalska stotnija je svoj prvi bojni polet opravila 12. januarja 1919, ko sta pilota Vilko Peternelj in Franc Zupančič poletela na izvidniški polet na Koroško ter mitraljirala avstrijske enote. Slovenski vojaški letalci so se bojevali tako v prvi kot drugi svetovni vojni, sicer kot pripadniki drugih vojsk, o čemer je žal premalo zapisanega oziroma znanega.

V novejši zgodovini so pomembni mejniki prebeg pilota majorja Jožeta Kalana in letalskega tehnika praporščaka Bogomirja Šuštarja s helikopterjem gazela iz mariborske vojašnice v vrste slovenske teritorialne obrambe 28. junija 1991, ustanovitev 15. brigade vojaškega letalstva junija 1992 ter preoblikovanje vojaškega letalstva v letih 2004, 2007 in 2008.

Danes so enote vojaškega letalstva (15. helikopterski bataljon, Letalska šola, 107. letalska baza in Letalsko-tehnična enota) podrejene Brigadi zračne obrambe in letalstva.

Osnovne naloge 15. helikopterskega bataljona, ki ima v svoji sestavi osem večnamenskih helikopterjev bell-412 in štiri večnamenske transportne helikopterje AS 532 AL cougar, so usposabljanje pilotov in tehničnega osebja, zagotovitev zračne podpore enotam Slovenske vojske, iskanje in reševanje ter sodelovanje v sistemu zaščite, reševanja in pomoči, gašenje požarov, prevozi tovorov v hribovite predele in izvrševanje mednarodnih obveznosti. V to enoto spada tudi Letalski transportni oddelek, ki opravlja transportne naloge z dvema letaloma pilatus PC-6 turboporter in  letalom L-410 turbolet, tako doma kot tudi v tujini.

Letalska šola izvaja osnovno, nadaljevalno ter bojno šolanje pilotov letal in helikopterjev, v svoji sestavi pa ima štiri helikopterje bell-206 jet ranger, dve letali zlin 143L, osem letal zlin 242L ter enajst letal pilatus PC-9/9M.

Za nemoteno logistično podporo letenja in delovanja vseh enot vojaškega letalstva skrbi 107. letalska baza, Letalsko-tehnična enota pa izvaja načrtovanje ter izvajanje vzdrževanja plovil in vodenje dokumentacije plovil.

V bližnji prihodnosti je razvoj slovenskega vojaškega letalstva povezan z modernizacijo letališke infrastrukture na letališču v Cerkljah ob Krki, ki bo omogočala opravljanje nalog tudi v težjih vremenskih razmerah.