Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

16.01.2019

V vipavski vojašnici z usposabljanjem začela nova generacije v letu 2019

V ponedeljek, 14. januarja, je v Vojašnici Janka Premrla Vojka začela z usposabljanjem nova generacija. V generacijo »Januar 2019« je vključenih 12 kandidatov za poklicnega vojaka, pet vojaških uslužbencev in štirje vojake na prostovoljnem služenju vojaškega roka. Usposabljanje bo potekalo po programu TVSU. V uvodu jih je generacijo nagovoril poveljnik 3. učnega voda višji štabni vodnik Peter Vrh. Seznanil jih je z osnovami bivanja v vipavski vojašnici in z usposabljanjem. Usposabljanje bo potekalo štirinajst tednov in se bo s slovesnostjo zaključilo 19. aprila.

Kandidati za vojake, vojaški uslužbenci in uslužbenke in vojaki prostovoljci se bodo v 3. učnem vodu usposabljali skladno z zahtevami po programu TVSU za pridobitev osnovne vojaške evidenčne dolžnosti A11100 vojak. V prvem tednu se generacija seznani in usposablja z osnovami, potrebnimi za začetek usposabljanja, kot so postrojitvena pravila, splošni vojaški predpisi, kondicijska vadba itd. V naslednjem tednu se usposabljanje nadaljuje pretežno v kranjski vojašnici, kjer bodo izvajali vsebine iz preživetja v vodi.

Fotografija: višji štabni vodnik Mitja Močnik, Veščinski center